Uffe – din lots i strömmen

Under åren är det många, väldigt många, som frågat Uffe om råd i tekniska frågor. Vissa har frågat Uffe via vår hemsida och har egentligen aldrig träffat eller pratat med honom personligen. Därför tycker vi det är på tiden att ge Uffe ett ansikte.

En resa med start på ett bananskal
Efter att ha avslutat fyraårig teknisk linje 1984 började Uffe (eller Ulf Jitelius som han egentligen heter) på Draka.

– Att jag hamnade just här, var mest av en slump. Jag halkade in på ett bananskal tack vara att en kompis till mig redan jobbade här. På den tiden hette företaget ASEA Kabel och låg i Stockholm. 1988 slogs ASEA ihop med Brown Boveri och blev ABB Kabel – som i sin tur blev Draka Kabel år 2000. Fast innan dess hade vi hunnit flytta ut ur våra trånga lokaler i Stockholm till den nya fabriken i Nässjö. 2012 blev Draka i sin tur uppköpt av Prysmian Group, vilka vi tillhör idag. Man kan lugnt säga att jag varit med om en liten resa.

Uffe började på produktionsgolvet med att tillverka mellan- och högspänningskablar, men numera sitter han på Drakas kundtjänst och hjälper kunderna att lösa tekniska bestyr.

Rätt ska vara rätt
Det absolut viktigaste för Uffe är att kunden får rätt kabel för ändamålet. Kabeln ska inte bara klara av dagens behov utan helst även morgondagens. Det är därför som många får utstå en hel del frågor från Uffe.

– När folk ringer eller mejlar mig med tekniska frågor vill jag gärna förstå hela problematiken. Oftast är kunden väl medveten om hur de tänkt belasta kabeln, hur lång den ska vara och vilken säkring de tänkt sig. Men det händer ibland att de inte har funderat på hur kabeln kommer att belastas i framtiden. På en direkt fråga är det inte sällan som kunderna inser att kabeln nog kommer att utsättas för högre tryck med tiden. Då rekommenderar jag alltid att man väljer en större säkring, till exempel 20 A istället för 10.

Säkringen styr arean på kabeln och för Uffes del skulle en mindre kabel innebära mer kabelförsäljning om belastningen skulle öka i framtiden. Men då har kunden inte fått rätt kabel och det skulle Uffe se som ett misslyckande.

– Jag är helt övertygad om att denna ärlighet lönar sig i längden. Har man fått bra råd och rätt kabel en gång, ja då kommer man ju tillbaka. Så tror jag att de flesta tänker.

Förtroende växer inte på träd
Bra service handlar enligt Uffe också om att kunna ställa upp även med kort varsel. Är det helt omöjligt är det dock bättre att förklara att det inte går. Hellre det än att i slutänden inte kunna leverera. Det är enligt Uffe alldeles för mycket av den varan i branschen.

– Om vi i slutänden inte kan leverera för att vi gjort glädjekalkyler kommer det att bli dyrt, både för oss och våra kunder. Längs den vägen vill vi absolut inte gå. Det handlar ju trots allt om ett förtroendekapital som vi bygger upp under lång tid. Varje gång vi inte lever upp till vad vi lovar naggas tilliten till oss i kanten. Förtroende är inget som växer på träd – det måste man arbeta sig till.

Mer kunskap gynnar alla
En hel del av Uffes tid går också åt till att svara på frågor från kollegor på Draka. Det kan vara lätt hänt att ta lite lättare på sådana frågor, men på Drakas kundservice jobbar man hela tiden med att se alla frågor som lika viktiga.

– Det är ju rätt självklart när man tänker efter. Ju fler vi är som kan ge våra kunder rätt vägledning desto bättre är det. För det är ju så, att de frågor mina kollegor ställer till mig har på ett eller annat sätt inverkan på vad som i slutänden levereras till våra kunder.

Lyd ett gott råd – ha tålamod med Uffes frågor.
Då blir det rätt.