Stor efterfrågan på Drakas kablar

Den stora efterfrågan på kvalitetskablar gör att Draka investerar i ett nytt dragbord.

Hej Fredrik Johansson, fabrikschef på Draka Kabel i Nässjö! Det ryktas om att ni har investerat i ett nytt dragbord. Vad är det för något?
– När aluminiumtråden vi använder i våra kablar kommer till fabriken har de en diameter på 9,5 mm. För att få rätt dimension på ledare och skärmtråd behöver vi dra ut tråden till rätt storlek. Ledaren på en AXALJ-TT, till exempel, ska vara mellan 2,27 och 2,96 mm. Då kommer ett dragbord väl till pass. Genom att dra tråden mellan skivor tillverkade i industridiamant reduceras diametern utan att något aluminium går till spillo. Dragbordet är dessutom helt automatiserat; när en spole, som väger 150 kg, är färdig byts den ut automatisk ut mot en ny som tråden kan snurras upp på.

Men ni har ju redan ett dragbord. Varför behöver ni ett till?
– Vi är inne i en rätt stor expansionsfas just nu. Det är många som efterfrågar våra kablar så för att kunna leverera måste vi både ha mer kapacitet och bli mer effektiva. Vad vi gör nu är att vi dubblar vår kapacitet samtidigt som vi vidmakthåller kvaliteten på våra kablar.

Det är ju positivt att ni växer, men hur gynnar ett nytt dragbord era kunder?
– Förutom kvaliteten på kablarna är ledtiderna oerhört viktiga för våra kunder. Vi måste kunna leverera rätt kablar när vi sagt att vi ska leverera dem, helt enkelt. Det är en fråga om trovärdighet. Med två dragbord kan vi producera dubbelt så mycket med samma goda service. Samtidigt som vi kan hålla ett ordentligt lager kan vi också ta in jobb på tvären med korta ledtider. Flaskhalsarna försvinner. Förhoppningsvis kommer inte bara våra befintliga kunder se fördelarna med detta, utan även potentiella kunder i behov av kvalitetskablar med säkra leveranstider.

Tack för pratstunden.