Snacka går ju …

För att hålla kursen och styra ett företag i rätt riktning krävs att alla ror åt samma håll. För att få ut mesta, och bästa, möjliga ur allas ansträngningar krävs det en styrman som kan samordna insatserna. Det gäller även inom marknadsföring. Därför har Draka rekryterat Simon Strömberg, en marknadskoordinator som gärna snackar men hellre handlar.

Simon började som marknadskoordinator på Draka den 20:e augusti och är mer eller mindre färsk på jobbet. Fast någon duvunge är han knappast. Simon kommer senast från företaget RoTool där han också arbetade med marknadsföring.

– RoTool är ett relativt litet företag så där fick jag göra allt. Det var fantastiskt lärorikt och gav mig mycket erfarenhet som jag kommer att ha nytta av även på Draka.

Innan tiden på RoTool arbetade Simon en hel del med radio, dels en kort runda som nyhetsuppläsare för P4 Kronoberg i Växjö, men framför allt som programledare för P4 Jönköpings program P4 Morgon, där han tillbringade drygt två år. Dessutom har Simon under många år arbetat som frilansande journalist där han fått förkovra sig i sitt favoritämne ishockey. Lägg till en utbildning i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Jönköpings Universitet och ni har en fullfjädrad kommunikatör. Men, vad har det med kablar att göra?

– Ingenting egentligen, förutom att en kabel inte kan prata för sig själv. Den behöver marknadsföras så att alla förstår värdet med den. Det är här som koordineringen kommer in. När vi kommunicerar, internt såväl som utåt, måste det vi visar och säger hålla ihop. Utan en tydlig identitet blir vi diffusa och svårbegripliga. Det måste vara tydligt att det är Draka man pratar med oavsett om man tittar i en av våra broschyrer eller samtalar med en av våra säljare över en kopp kaffe. Som marknadskoordinator blir det jag som håller ihop det och ser till att vårt varumärke, och allt som det står för, kommer fram i alla former av kommunikationskanaler.

Även om Simon gärna pratar i radio såväl som på andra ställen, menar han att man inte bygger ett varumärke genom att snacka vitt och brett – det gör man genom sina handlingar.

– Om människor som aldrig kommer till skott brukar man säga ”mycket snack och lite verkstad”. En sådan person, eller ett sådant företag, får man inget förtroende för. Lojalitet skapar man genom att leverera på det man påstår sig kunna erbjuda, hela tiden. Att producera kablar och lösningar i tid, att erbjuda adekvat service både innan och efter ett köp, att bemöta kunder på ett vänligt sätt i telefon – allt har betydelse och det krävs att alla vill vara med och styra skutan i rätt riktning.

I skrivande stund har Simon bara varit på Draka i en vecka, men han har redan börjat känna av företagskulturen och hur den tar sig uttryck bland medarbetarna.

–  Det mest spännande med Draka är att det finns en optimism och en önskan att utveckla både företaget och de som jobbar där. Det känns som att det är en resa framåt man vill göra tillsammans! Och med en världsledare som Prysmian Group i ryggen finns det ju oändliga möjligheter, både för Draka och på det personliga planet. I en sådan miljö finns alla förutsättningar för att lyckas navigera varumärket mellan alla möjliga grund och blindskär.