Prysmian Group med på prestigefyllt hållbarhetsindex

För första gången har Prysmian Group tagit sig in på Dow Jones Sustainability Index, vilket är det viktigaste globala hållbarhetsindexet för ekonomiska relevanta faktorer för miljö, social och ekonomisk styrning.

I RobecoSam Swiss utvärdering ökade Prysmian Group med fem poäng jämfört med 2018 och nådde ett resultat på 84/100 – och inkluderas därmed i DJSI inom industri för elektroniska komponenter och utrustning.

– Att bli inkluderade i DJSI är kvittot på all kraft vi lägger på att förbättra oss inom miljö, socialt och företagsstyrning, säger Prysmian Groups VD Valerio Battista. Vi är dedikerade att utveckla de bästa kabel- och fiberoptiska teknologierna för en mer hållbar användning av energiresurser och stöttning av digitaliseringen och minskat koldioxidutsläpp.

Framförallt har Prysmian Group lagt stor vikt vid att förbättra miljöaspekten i hela försörjningskedjan, arbetat hårt med hållbar produktinnovation och sociala faktorer som mänskliga rättigheter, mångfald och inkludering.

Arbetet har pågått i flera år och har hela tiden haft tydliga mål, baserade på de teman som utgör bedömningen för ESG, som i sin tur definierats utifrån FN:s mål för hållbar utveckling.

Utöver Dow Jones Sustainability Index har Prysmian Group även inkluderats i bland annat FTSE4Good Global Index, STOXX Italy 45 ESG-X och STOXX Europe 600 ESG-X under 2019.