PRY-ID – Kabeln som pratar

Kablar med integrerad RFID-funktion

PRY-ID är i korthet intelligenta kablar som kommunicerar med sin omgivning med hjälp av RFID. Kablar med integrerade RFID-taggar ger helt nya möjligheter till märkning, identifiering och dokumentation. Utvecklingen av PRY-ID startade sommaren 2016 och produktionen pågår nu i Drakas fabriker i Norden, säger utvecklaren och produktchefen Birger Hodt på Draka Norsk Kabel.

Draka i pilotprojekt med Digibygg

För närvarande är produkten endast tillgänglig för DigiBygg i Norge men under 2018 kommer projekt att statas även i Sverige. DigiBygg kommer att testa PRY-ID™ i sitt pågående byggprojekt i Gol. Digibygg är ett övergripande projekt som syftar till att främja användningen av digitalisering och smart teknik i Statsbyggs byggprojekt i Norge.

Statsbygg vill prova några av de möjligheter som passiva RFID-taggar integrerade med sensorer kan erbjuda inom olika områden. Funktionen kommer kunna användas under installation, övervakning av byggnadens funktion och vid framtida underhåll. Bland annat planeras ett test relaterat till RFID-kablar vid ”Government Road Safety Project”.

Drakas nya smarta kablar kommer att ge möjligheter att lokalisera kabelstråk, identifiera rätt kabel då flertalet kablar är förlagda tillsammans, tillhandahålla detaljerad dokumentation av kabeln samt övervakning av bl.a. ledartemperatur i kabeln, säger projektkoordinator för Digibygg, Jan Myhre.

I Sverige kommer vi visa PRY ID på EBR-dagarna i Falun. Vi är säkra på att PRY-ID kommer underlätta för installatörer och nätägare då kabeln nu kommer kunna prata direkt med installatören. Detta kommer verkligen att ta kabeln till nästa nivå och begreppet Smart grid få en helt ny betydelse, säger Niclas Henningsson på Draka kabel Sverige AB.

Vilka fördelar ger PRY-ID?

Pry-ID är en tidsbesparande innovation för alla installatörer, byggare och slutanvändare.

  • Tidsbesparing
  • Kostnadseffektivisering
  • Ökad säkerhet
  • Minskad risk för felmärkning vid installation
  • Skyltning av kabel
  • Identifiering av kabel då denna är förlagd tillsammans med flertalet andra kablar
  • Trådlös dataöverföring
  • Unik global märkning, hållbar över tid
  • GS1-standard, globalt standardiserad teknik
  • Spårbarhet