PRY-CAM: Från idé till revolution

Det började som en tanke och har utvecklats till en av de mest innovativa lösningarna i elbranschen. PRY-CAM ändrar hela vår föreställning om hur PD-mätning kan – och bör – utföras.

– Vår lösning gör det möjligt att bedöma statusen på alla sorters elektroniska system i realtid utan serviceavbrott, vilket drastiskt minskar risken för fel och felrelaterade kostnader, och bidrar till att göra underhållsarbete till mindre av en börda för våra kunder.

Det säger Roberto Candela, VD för Prysmian Electronics och hjärnan bakom PRY-CAM – vår patenterade lösning för PD-mätning och övervakning av tillståndet i elektroniska system.

Candela fick en snilleblixt när han utförde en PD-mätning genom en metod som både var tidskrävande, kostsamt och bristande gällande säkerheten – likt metoderna var och i många fall fortfarande är. Idén handlade om att eliminera de omständliga elementen genom att göra processen trådlös. Idén utvecklades till en välformulerad tanke, som blev ett koncept och 2006 påbörjade en grupp forskare, ledda av Candela som då var professor på University of Palermo, ett projekt som skulle bli starten på PRY-CAM.

Snart fick projektet ögonen på sig och tre år senare köptes det intellektuella patentet av Prysmian, som även anställde Candela för att fortsätta driva projektet. Ytterligare tre år senare skapades Prysmian Electronics, som idag är en fullt integrerad del av Prysmian Group och utvecklar några av marknadens mest innovativa och användbara lösningar.

Idag används PRY-CAM runt om i världen och har ändrat hur vi ser på PD-mätning. Det som en gång i tiden var en komplicerad process, fylld av fallgropar gällande såväl kostnader som säkerhetsaspekter, är idag både smidigt, säker och effektiv.

 

PRY-CAM

Ursprungligen var PRY-CAM – precis som det låter – enbart ett bärbart kameraliknande PD-mätningsinstrument: PRY-CAM Portable. Med tidens gång har konceptet utvecklats och innefattar idag ett flertal avancerade produkter och tjänster som revolutionerat övervakningen av elektroniska system, där ”kameran” fortfarande  ingår i sortimentet. Bland annat mäts och utvärderas även elektroniska parametrar, temperatur, brus genererat av kabeln och mycket mer som är viktigt i sammanhanget.

PRY-CAM-konceptet erbjuder även analyser av diagnostiken – allt för att du som kund ska få den optimala överblicken över skicket i det elektroniska systemet på ett snabbt, säkert, pålitligt, enkelt och smidigt sätt.

– När man köpte en bil på 80-talet köpte man ljudenheten från en specialhandlare, förklarar Candela angående utvecklingen för PRY-CAM. Idag erbjuder biltillverkaren tre, fyra olika ljudsystem i olika prisklasser som är fullt integrerade i bilen och styrs via underhållningssystemet, oavsett märke på stereon. Samma sak händer med våra produkter, och PRY-CAM är inte bara integrerat utan även mycket kostnadseffektivt.

Med PRY-CAM kan du göra korrekta analyser av skicket i elnätet och kan undvika såväl onödiga som kostsamma driftstopp. PRY-CAM hjälper dig att avgöra när det är dags för ett ingrepp i elnätet. Det gör att du kan undvika planerade reparationsarbeten som med facit i hand inte hade behövts göras, och ger dig full kontroll att upptäcka brister innan katastrofen är framme.

En fullskalig tjänst som började som idé – och nu revolutionerar branschen.

Läs mer om PRY-CAM och hur det fungerar här eller kontakta oss om du har frågor.