Pressmeddelande: Prysmian Group satsar på unga talangfulla aspiranter

Milano 2016-09-19
Den sjätte upplagan av prysmian groups rekryteringsprogram build the future har lanserats. I denna upplaga inleder man med att välkomna aspiranterna till en live chat på Facebook.

I sin sjätte upplaga av det internationella rekryteringsprogrammet Build the Future, siktar Prysmian Group, världsledande inom energi- och telekomkablar, mot att identifiera och utbilda morgondagens toppskikt av yrkesmän- och kvinnor.

Målet är att välja ut 40 nyutexaminerade studenter inom ekonomi, teknik, fysik, kemi och matematik från världens alla hörn. Med dessa 40 inberäknade, kommer antalet aspiranter som genomgått programmet och blivit en del av företaget att nå över 200 stycken. För att komma på tal måste aspiranterna ha entreprenörsanda samt vara intresserade av och villiga till förändring. Vidare ska de ha ledarskapsförmågor samtidigt som de ska kunna arbeta i team. Ytterligare en viktig dimension är ett starkt intresse av och motivation att ta till sig internationella erfarenheter.

Introduktionsprogrammet inleds med en utbildningstid på huvudkontoret i Milano i samarbete med handelshögskolan SDA Bocconi. Därefter följer ett års arbetsrotation i det egna hemlandet där aspiranten växlar mellan jobb inom R&D, företagsverksamhet och försäljning, följ av två års arbete utomlands inom ett specifikt område. Under de första månaderna får kandidaterna möjligheten att fördjupa sig i Prysmians företagsdynamik och dess produktionsprocesser. De efterföljande åren får aspiranterna den arbetserfarenhet som krävs för att de dels ska kunna integreras i organisation och dels börja bidra till att uppnå de olika verksamhetsmålen.

“Att få ut det bästa av de resurser vi redan har, liksom ur våra rekryteringsprogram, fortsätter att vara en fundamental del av Prysmians tillväxt: dagens lovande aspiranter kommer att bli värdefulla resurser för företaget i framtiden. Utifrån det perspektivet är Build the Future ett konkret exempel på den strategi som Prysmian utvecklat. Vi är helt övertygade om att våra medarbetares talanger och kunskaper är en stor konkurrensfördel”, säger Fabrizio Rutschmann, Personal- och företagsdirektör på Prysmian Group.

Målet med programmet är att efter tre år kunna erbjuda aspiranterna rollen som junior manager eller specialist inom ett tekniskt område. Antingen i deras respektive hemländer eller utomlands. Vilken roll och var i världen den erbjuds, avgörs på meriter som i sin tur bygger på prestation, skicklighet, resultat och företagets behov.

I år kommer Prysmian Group att för första gången öppna dörrarna till nyutexaminerade aspiranter redan under urvalsprocessen. Varje tisdag klockan 15.00 (CET) bjuder företaget in till en live chat på Prysmian Group Gradutate Programs Facebook-sida. Detta är en möjlighet för kandidaterna att få en första kontakt med företaget. Man får chansen att lyssna på och ställa frågor till chefer och tidigare aspiranter som redan påbörjat sin resa i företaget. Samtidigt är det ett forum för att prata med och lära känna andra nyutexaminerade aspiranter.

Ansökningstiden för de cirka 40 aspiranterna fortsätter till den 31 december 2016. Sedan följer en grundlig rekryterings- och utvärderingsprocess som utförs både lokalt och på huvudkontorsnivå. Tillträde till aspiranttjänsterna beräknas till det första kvartalet 2017.

Alla detaljer för ansökan till programmet, samt registreringsformuläret, finns tillgängliga på www.prysmiangroup.com.

Prysmian Group
Prysmian Group är världsledande inom energi- och telekomkabelbranschen. Med nästan 140 års erfarenhet, försäljningssiffror på €7.5 miljarder 2015, över 19 000 anställda i 50 länder och 88 fabriker har Prysmian Group en stark position på den högteknologiska marknaden och kan erbjuda det bredaste möjliga utbudet av produkter, service, teknologi och kunskap. Företaget tillverkar kablar för underjordiska och submarina system, för kraftöverföring och kraftdistribution. Man tillverkar också specialkablar för applikationer inom många olika industrier samt medium- och lågvoltskablar inom bygg- och infrastrukturbranscherna. För telekomindustrin tillverkar Prysmian Group kablar och tillbehör för ljud-, bild- och dataöverföring och erbjuder ett omfattande sortiment av optiska fibrer, optik- och kopparkablar såväl som anslutningssystem. Prysmian Group är ett börsnoterat företag, listad på den italienska börsens FTSE MIB index.

Kontakt

Therese Rydholm
HR-chef
Telefon: 038-055 41 81
Mobil: 070-699 00 39
therese.rydholm@prysmiangroup.com

Olivia Normark
HR-Associate
Mobil: 070-608 70 55
Olivia.Normark@prysmiangroup.com