Våra varumärken

Vem vi är och vad vi är

Vi vill hjälpa er att länka till framtiden. På så sätt kan vi tillsammans göra morgondagens värld till en bättre plats. Detta är själva kärnan i vårt varumärke.

Och vi gör det genom innovativa lösningar som möjliggör de livsviktiga förbindningar som garanterar att energi och information leds effektivt och kommer fram överallt.

Ett företagsvarumärke

Prysmian Group är det varumärke som används när man talar på uppdrag av, eller om företaget, till exempel vid spridande av pressmeddelanden, årsredovisningar eller marknadsuppdateringar.

Det är också arbetsgivarens varumärke, namnet som de anställda använder när de talar om vem de arbetar för.

Två kommersiella varumärken

De två varumärken som verkar under företaget Prysmian Group är Prysmian och Draka. De kompletterar varandra och är två av marknadens starkaste varumärken.

Varumärkena används när vi talar om produkter och lösningar. Prysmian och Draka är de märken som kunderna köper och som konkurrenterna konkurrerar med. Varje varumärke representerar en viss del av det globala utbud som Prysmian Group erbjuder sina kunder.

För mer information besök www.prysmiangroup.se