Forskning och utveckling

Att du är nöjd är vår högsta prioritet. Vi vet att nya innovationer är viktiga för dig, och därför fundamentalt för oss och vår framtid inom kabelindustrin. För att lyckas har vi gått från att vara en traditionell kabeltillverkare till att erbjuda skräddarsydda lösningar inom energi och telekommunikation.

Med 25 spetsforskningscentra runt om i världen, avancerade egenutvecklade tekniker, mer än 900 skickliga yrkesmän och över 5 600 beviljade och arkiverade patent, har vi tillgång till en mycket hög forsknings- och utvecklingskapacitet. Som exempel kan nämnas att vi enbart under 2018 investerade mer än 105 miljoner euro på forskning och utveckling.

Olika incitamentsprogram finns över hela koncernen för att stimulera idéer, dela kunskap och skapa ett innovativt tänkesätt. Detta bidrar till att inte bara uppnå bättre och billigare produkter, utan också säkrare och mer miljöeffektiva lösningar.

Därutöver har vi sedan lång tid etablerade relationer med stora universitet och forskningscentra. Bland annat polytekniska universitet i Milano, Trentos Bruno Kessler Foundation i Italien, universitet i Barcelona i Spanien, universitet i Sao Paulo i Brasilien och universitet i Delft i Holland.

Kvalitet på alla nivåer

En del av vår forskning och utveckling handlar om att säkra kvaliteten i varje del av produktionsprocessen. Det uppnår vi genom kontinuerlig och strikt övervakning av produktionen, från upphandling av råmaterial till leveransen av den färdiga produkten. Där ingår även en noggrann kontroll av leverantörer, vilka måste ha speciella certifikat där de intygar att de levererar i enlighet med de standarder vi begär i våra kontrakt.

Vår medvetna förhållningsätt att använda vår globala kapacitet inom forskning och utveckling för att möta dina behov på en lokal nivå har lett till att vi är världsledande inom kabeltillverkning – för att inte tala om alla nöjda kunder. Vi kommer att se till att det fortsätter så.

För mer information och referenser besök www.prysmiangroup.se