Motor- och ställverkskablar

Kablar som ska tåla mekanisk stress och exceptionella miljöförhållanden måste vara av absolut högsta kvalitet. Våra Draka-kablar för motorer och ställverk är specialtillverkade för ändamålet. Förutom de kablar som presenteras här kan vi även specialtillverka kablar exakt efter vilken kravspecifikation du än kan tänkas ha.