Kran- och conveyerkablar

Våra krankablar finns idag i nästa varje större hamn världen över. En viktig orsak är förstås den höga kvaliteten. De är utvecklade för att vara helt tillförlitliga och prestera maximalt även under extremt svåra förhållanden. En annan orsak är att vi kan möta alla specifika behov och anpassa kablarna fullt ut enligt dina krav.