Miamaris resa på Prysmian Group och hennes första uppdrag för företaget

Miamari började på Prysmian 2017 som kvalitetsingenjör på kabelfabriken i Pikkala, Finland. Eftersom hon kommer från en materialteknisk bakgrund, kände hon sig glad över att hamna i ett team av mycket erfarna kvalificerade yrkesverksamma, som kunde agera mentorer och vägleda henne redan från början. Ganska kort efter att ha anslutit sig till företaget, och med stöd från kvalitetsgruppen, deltog hon snabbt i olika inspektioner och revisioner på fabriken, vilket hon menar har varit ”en värdefull upplevelse för mig som har lärt mig om olika processer, funktioner och produkter från kabelindustrin.”

 

Vad hon jobbar med just nu:

Samtidigt som hon fortfarande jobbar med kvalitet har hennes roll nyligen ändrats till Quality Control Supervisor. Det har varit en spännande möjlighet för henne då hon kan ”utforska nya ansvarsområden och växa professionellt.” Tack vara en stödjande arbetsgemenskap och välplanerad utbildning, samt hennes tidigare erfarenhet som kvalitetsingenjör, känner hon sig inspirerad och uppmuntrad, vilket leder till att hon tar sig an nya utmaningar. Gällande sin nya roll säger Miamari: ”Jag guidar och stödjer kvalitetskontrollteamet i deras dagliga arbete och dyker djupare in i detaljer i specifika tester, mätningar och utrustning.”

 

Möjligheterna som ingenjör på Prysmian Group:

Med en bakgrund som ingenjör menar Miamari att de projekt man kan arbeta med hos Prysmian Group är månsidiga, ofta internationella och väldigt relaterade till kontinuerlig förbättring av processer och produkter. ”Tack vare det goda samarbetet mellan olika funktioner och fabriker delas kunskap och god praxis kontinuerligt, vilket jag verkligen har uppskattat.”