Med människan i fokus

Anders Sjöland har arbetat på Draka Kabel i Nässjö i 20 år. Här har han stått vid den ena maskinen efter den andra, mantling, hopslagning, kabling… Trots de många timmarna vid produktionslinjerna, och nu senaste inom drift och underhåll har människorna på fabriken alltid varit hans prioritet. När det var dags att tillsätta en ny chef för HSE (avdelningen för hälsa, säkerhet och miljö) behövde man inte söka i fjärran efter den mest lämpade kandidaten.

Förutom att utföra sitt dagliga arbete på fabriken har Anders under 14 års tid även varit klubbordförande för IF Metall, samt under några år, regionalt skyddsombud. Som om inte detta var nog har Anders ingått som arbetstagarrepresentant i European Work Council (EWC) sedan 2009.

– EWC är det organ som representerar arbetstagare i europeiska multinationella företag. Tanken är att ge lokala organisationer en länk till där de stora besluten tas. Det har blivit en del resor till Prysmian Groups huvudkontor i Milano för att träffa ledningsgruppen. Dels har det varit väldigt lärorikt att få en helhetsbild och dels har jag kunnat förmedla vad som är på gång till medarbetarna på golvet där hemma.

Nytt perspektiv, samma målbild

Det är alltså ingen överdrift att påstå att arbetsmiljöfrågor har varit en stor del av Anders yrkesverksamma liv. Och så ska det förbli, men nu utifrån ett arbetsgivarperspektiv.

– Oavsett vad företag vill uppnå, börjar det alltid med människorna. För att vara lönsamma behöver man erfarna och engagerande medarbetare. Därför kommer jag att fortsätta driva samma frågor som innan, frågor som skapar förutsättningar för våra anställda att utvecklas och trivas. Det är så vi blir konkurrenskraftiga.

Med anställda i fokus skapas mervärde för kunden

Kraven som ställs av kunderna blir allt högre. Det är inte bara kvaliteten på kablarna som räknas, utan även arbetsmiljöfrågor, hälsa och miljö blir allt viktigare när företag väljer vem de ska vända sig till.

– ISO-certifikat har vi haft sedan länge men nu är vi även certifierade enligt OHSAS med inriktning mot arbetsmiljö. Allt fler kunder kräver detta för att välja oss som leverantör, och det tycker jag är bra. Att vi lever upp till en viss standard ger oss ett mervärde, både hos våra kunder och våra anställda. Det i sin tur skapar förutsättningarna för det som ligger mig allra varmast om hjärtat – att behålla och utöka arbetstillfällena här i Nässjö.