Kraftsamling

Draka är den största tillverkaren av halogenfria kraftkablar i Norden. Vårt sortiment inkluderar kabelar för 1 kV lågspänning, (12-36 kV) mellanspänning samt även högspänning upp till 84 kV. Kablarna kopplar ihop det primära distributionsnätet med lokalnät för bostäder och samt elnät för industri,. Utöver vårt fasta sortiment erbjuder vi även skräddarsydda lösningar för att kunna möta specifika krav och önskemål.

Vi utvecklar och producerar de bästa kabellösningar för de stränga förhållanden som vi har här uppe i Norden. För att kunna göra detta och samtidigt minimera vår inverkan på miljön leder vi utvecklingen av nya material, optimerar vår produktion och effektiviserar ständigt vår logistik och leverantörskedjor.

Ladda ner produktkatalog som PDF