Säljansvariga

Pär Lihufvudh

Grossist

+46 70 350 13 60

E-mail

Håkan Törntorp

OEM & Industri

+46 70 551 44 90

E-mail

Niclas Henningsson

Elnät

+46 701 08 99 19

E-mail

Robert Reijers

Försäljningsdirektör

+46 70 523 84 66

E-mail

Regionsälj

Benny Alvarsson

Regionsansvarig Väst/Öst

+46 70 315 41 89

E-mail

Stefan Harrvik

Regionsansvarig Mellan/Stockholm

+46 70 275 32 00

E-mail

Stefan Thulander

Regionsansvarig Syd

+46 70 250 20 17

E-mail

Mats Guldbrand

Regionsansvarig Nord

+46 70 543 06 52

E-mail

Niklas Alderstrand

Regionsansvarig Elnät

+46 70 230 92 437

E-mail