Kabelstickan

Med hjälp av Kabelstickan kan du snabbt göra en första grov beräkning av kabeldimensionen direkt hos kund. Du kan dessutom snabbt visa att det kan löna sig att dimensionera med en grövre ledararea genom att använda den inbyggda funktionen ECO Advisor. Allt du behöver göra är att ställa in sträckan som kabeln ska förläggas, anläggningens nyttjandegrad samt aktuellt avtalspris per kWh. Den årliga besparingen ställer du sedan i relation till inköpskostnaden för den grövre kabeln för att räkna ut hur snabbt investeringen betalar sig. Ett smidigt sätt att välja rätt väg, varje gång.

Gå till Kabelstickan