Internationella möjligheter på världsledande kabelföretag

Ett storföretag med internationell profil. Det lockade materialingenjören Gustaf Jonsson till kabeltillverkaren Prysmian Group där han just nu går det första året på deras internationella rekryteringsprogram.

Från installationskablar i hemmet till avancerade lösningar för vindkraft. Globala Prysmian Group är världsledande inom energi- och telekomkablar och har omkring 30 000 anställda. Materialingenjören Gustaf Jonsson, som tidigare studerat i Frankrike och Spanien, går just nu det första året på företagets rekryteringsprogram ”Build the Future”. Efter ett år i Sverige erbjuds deltagarna ett tvåårigt utlandsuppdrag inom teknik, produktion eller sälj- och marknad.

Hur fick du en plats på graduateprogrammet ”Build the Future”?
– Jag hittade till ”Build the Future” via Linkedin, och lockades framförallt av att Prysmian Group är ett internationellt storföretag och att programmet har ett samarbete med Bocconi-universitet i Milano. Efter att jag hade skickat in mitt CV fick jag göra ett test online och sedan åka på en intervju i Nederländerna. Där fick jag möta andra sökande studenter och vi fick presentera olika case ihop. Jag blev erbjuden platsen och har under det här året lärt känna företaget via fabriken i Nässjö.

Vilka är de tre stora fördelarna med Prysmian Groups graduateprogram?
– För mig personligen är det den internationella profilen och möjligheten att få starta sin karriär utomlands. Jag uppskattar också att man får ansvar och möjlighet att prova på olika områden. Jag får använda mina kunskaper på ett konkret sätt och vara med från forskning till produktion – jag har exempelvis fått ta fram nya material i labbet och varit med och utvecklat en ny app.

Berätta om handledningen!
– Jag har ett samtal med min mentor varje månad. Vi pratar om tiden som varit och hur jag kan utvecklas framåt. Vi diskuterar vad som förväntas i olika projekt och hur man kan röra sig inom företaget. Det mesta är nytt för mig, men jag känner att jag har fått ett förtroende och att jag kan lösa uppgifter genom att ställa frågor.

Hur ser framtiden ut?
– Till våren kommer jag att påbörja mitt två- eller treåriga utlandsuppdrag. Jag vet ännu inte var det blir, men det vore spännande att få arbeta från huvudkontoret i Milano eller att framåt få testa på att bo och arbeta i Sydostasien, i Singapore eller Malaysia. Jag mår gott när jag känner att jag kan göra ett bra jobb, och hoppas att det fortsätter så.


Namn: Gustaf Jonsson

Ålder: 28 år

Utbildning (skola och examensår): Civilingenjör Internationell Materialteknik, Luleå tekniska universitet, examen 2019

Vad har du för råd till någon som ska börja graduateprogrammet: ”Ställ mycket frågor och våga ta egna initiativ. Det är så du lär dig och får saker gjorda”