VIKTIG INFO: Coronaviruset

På grund av spridningen av coronaviruset är världen just nu i en extrem situation där ingen går opåverkad. Det gäller även oss på Prysmian Group.

Vi tar situationen på största allvar och arbetar hårt för att hantera omständigheterna på bästa sätt. Som arbetsgivare har vi ett ansvar att skydda våra medarbetare och som medmänniskor har vi ett ansvar att begränsa smittspridningen. Men vi har även ett ansvar gentemot våra kunder, leverantörer och andra partners. Därför vill vi uppdatera dig om rådande situation.

Nässjöfabriken är fortfarande igång och producerar kabel i normal takt och i nuläget räknar vi med att kunna upprätthålla samma servicenivå gällande både leveranser och support som tidigare.

Samtidigt vet ingen hur situationen utvecklar sig och därför kommer vi att hålla en så öppen dialog som möjligt, både internt och externt. Om något drastiskt sker kommer vi att meddela berörda parter så snart vi kan.

Följande initiativ har genomförts:

  • Arbetar med bra handhygien
  • Delar av vårt manskap jobbar hemifrån
  • Ett generellt besöksförbud i vår fabrik
  • Försöker i största möjliga mån hålla möten digitalt
  • Alla utlandsresor är inställda
  • Undviker nationellt resande
  • Varken deltar eller besöker mässor
  • Ser till att alla internt är informerade om direktiv och förhållningsregler

Vi är övertygade om att vi tillsammans kan ta oss igenom den tuffa tiden  vi just nu befinner oss i – och förhoppningsvis kommer vi ut ännu starkare.

Uppdaterat: 17 mars 2020