Vad innebär CPR för dig?

– Vi reder ut begreppen

Den 1 juli 2016 träder nya gemensamma EU-regler för flamskyddade kablar i kraft. Efter detta datum har vi som tillverkar kablarna ett år på oss att anpassa oss till de nya reglerna. Det innebär att alla flamskyddade el-, signal- och kommunikationskablar från och med 1 juli 2017 måste vara CE-märkta och testade för att uppfylla de nya brandkraven. För detta krävs bland annat att en tredje part testar och godkänner kablarna. På Draka är vi väl förberedda och kommer att börja leverera kablar enligt de nya standarderna redan vid årsskiftet 2016/2017.

Observera att de nya reglerna bara gäller flamskyddade kablar, inte brandresistenta kablar. De senare kommer även fortsättningsvis att provas och klassas enligt nuvarande metoder och standarder.

Det nya klassificeringssystemet för brandspridning, CPR (Construction Product Regulation), är en del av EU:s byggproduktförordning. Målet är att få säkrare byggnader, gemensamma testmetoder och en gemensam standard i hela EU.

Vad innebär detta för dig som elektriker eller återförsäljare?
För att du enkelt ska hitta alla våra CPR-klassade kablar för fast installation inomhus, har de fått tilläggsnamnet Pure. För tydlighetens skull är de även märkta med en symbol. En stor fördel med våra Pure-kablar är att de är halogenfria: vid en brand blir röken ljus och mindre giftig, vilket gör en utrymning enklare. Kablarna bildar inte heller någon frätande saltsyra som förstör elektronisk utrustning. Och de innehåller inga ftalater eller dioxiner som är farliga för hälsa och miljö. Renare kablar, helt enkelt.

Pure-symbol

När det gäller CPR kommer det att finns en hel del klasser men det är något som först och främst vi som tillverkare måste kunna på våra fem fingrar. Du som köper eller säljer kablarna behöver ha koll på följande (vi går igenom varje punkt utförligt nedan):

 • Baskraven för en kabel
 • Undantag från baskraven
 • Prestandadeklaration
 • Nya etiketter på förpackningarna

Baskraven
Baskraven som Boverket har ställt upp i Sverige är att fast installerade flamskyddade kablar ska ha som lägst klassen Dca-s2,d2. Förutom CE-märkningen är det först och främst den koden du ska leta efter på kabeletiketten (se bild nedan). Den första delen av koden avser EU-klassen för värmeutveckling och flamspridning medan de två senare avser tilläggskriterier i form av rökutveckling och brinnande droppar. Vill du veta mer om olika EU-klasser och vilka krav som ställs kan du klicka här.

Undantag från baskraven
Inga regler utan undantag brukar man säga, det gäller även här. Fast undantagen är faktiskt inte så många. De fyra fall då baskravet inte gäller är följande:

 • Om kablarna utgör mer än 5 procent av takytan i en utrymningsväg måste kabelklassen vara som lägst Cca-s1,d1.
 • Är utrymningsvägen försedd med ett automatiskt släcksystem räcker det dock fortfarande med klassen Dca-s2,d2.
 • I byggnader med byggnadsklass Br3 (till exempel villor mindre än 200m2 eller mindre kontor) accepteras kablar med europaklass Eca.
 • I byggnadsklasser där det finns automatiska släcksystem (exkluderat byggnadsklasser med utrymningsväg, se punkt 2 ovan) accepteras även kablar med den lägsta klassen Eca.
 • Inkommande servis som saknar flamskydd får installeras max 5 meter in i en byggnad.

Prestandadeklaration
Vi som tillverkare är också skyldiga att tillhandahålla en prestandadeklaration över varje CPR-produkt. Deklarationen ligger till grund för själva CE-märkningen och är något du måste kunna visa upp för dina kunder. Tanken är att all viktig information kring kabeln ska följa med i alla led från tillverkaren till slutkunden. Du kommer att kunna ladda ned prestandadeklarationer för alla våra CPR-produkter här på vår hemsida. Varje förpackningsetikett kommer att innehålla ett DoP-nummer (Declaration of Performance) som du använder för att söka upp rätt deklaration (se bild nedan).

Följande uppgifter ska finnas med i en prestandadeklaration:

 • Vilken produkt det är.
 • Vem som tillverkat produkten.
 • Kontaktuppgifter till tillverkaren.
 • Vilket tredje parts-organ som har testat produkten.
 • Vilket AVCP-system som gäller för produkten.
 • Prestanda för produktens brandegenskaper.

AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) består av fem olika system för att bedöma och fortlöpande kontrollera CPR-produkters prestanda. Kablar kan till en av tre av dessa system: 1+, 3 eller 4. Beroende på vilket system CPR-produkten tillhör kan tillverkaren respektive oberoende organisationer ha olika många uppgifter att ansvara för. Bland annat rör det sig om tillverkningskontroller av kablar och fortlöpande övervakning. Här kan du ladda ned en översiktskarta från Boverket över vad de olika systemen består av.

Nya förpackningsetiketter
Våra förpackningar kommer att få en ny etikett där CE-märkning och CPR-klass är tydligt utskrivna. Etiketter kommer att se ut enligt bilden nedan. Här framgår även DoP-numret klart och tydligt (Declaration of Performance). Med det numret hittar du enkelt produktens prestandadeklaration på vår hemsida.

Fortsätt välja Afumex
Även med de nya kraven kommer en del PVC-kablar att slinka igenom. De nya CPR-klasserna inkluderar flamskyddade kablar och blir det tillräckligt varmt börjar dessa kablar att till slut brinna. I det läget är PVC-kablar livsfarliga. De ger ifrån sig en svart och giftig rök som försvårar evakueringsarbetet och förstör all elektronik. Våra halogenfria Afumex-kablar gör inget av detta. Tvärtom, de sparar både liv och pengar. Läs mer om Afumex här.

En smidig övergång
På Draka är vi väl förberedda för övergången till de nya EU-reglerna. Inte minst på grund av att vi länge arbetat för att få igenom förändringarna. CPR är ingen rekommendation utan en lag. Fast installerade flamskyddade kablar i byggnader måste vara CE-märkta enligt de nya standarderna. I framtiden kommer det att bli mycket svårare för oseriösa företag att sälja lågpresterande kablar som utgör ett hot mot både människor och egendom.

För oss som tillverkare innebär den nya EU-förordningen mer än att leva upp till de nya brandklasserna. Vi ansvarar också för att CE-märkningen kommer på plats och att det alltid medföljer en prestandadeklaration. Eftersom vi välkomnar CPR och CE-märkning med öppna armar finns allt detta redan på plats, redo att sättas i bruk. Vi är väl införstådda med vad förändringar innebär och vi har vidtagit alla åtgärder för att övergången ska bli så smidig som möjlig för er. Det ska vara lätt att göra rätt.