Vad innebär CPR för dig?

– Vi reder ut begreppen

Alla flamskyddade el-, signal- och kommunikationskablar från och med 1 juli 2017 måste vara CE-märkta och testade för att uppfylla de nya brandkraven. För detta krävs bland annat att en tredje part testar och godkänner kablarna. 

Reglerna gäller bara flamskyddade kablar, inte brandresistenta kablar. De senare kommer även fortsättningsvis att provas och klassas enligt nuvarande metoder och standarder.

Klassificeringssystemet för brandspridning, CPR (Construction Product Regulation), är en del av EU:s byggproduktförordning. Målet är att få säkrare byggnader, gemensamma testmetoder och en gemensam standard i hela EU.

Vad innebär detta för dig som elektriker eller återförsäljare?
För att du enkelt ska hitta alla våra CPR-klassade kablar för fast installation inomhus, har de fått tilläggsnamnet Pure. För tydlighetens skull är de även märkta med en symbol. En stor fördel med våra Pure-kablar är att de är halogenfria: vid en brand blir röken ljus och mindre giftig, vilket gör en utrymning enklare. Kablarna bildar inte heller någon frätande saltsyra som förstör elektronisk utrustning. Och de innehåller inga ftalater eller dioxiner som är farliga för hälsa och miljö. Renare kablar, helt enkelt.

Pure-symbol

När det gäller CPR finns en hel del klasser men det är något som först och främst vi som tillverkare måste kunna på våra fem fingrar. Du som köper eller säljer kablarna behöver ha koll på följande (vi går igenom varje punkt utförligt nedan):

 • Baskraven för en kabel
 • Undantag från baskraven
 • Prestandadeklaration
 • Nya etiketter på förpackningarna

Baskraven
Baskraven som Boverket har ställt upp i Sverige är att fast installerade flamskyddade kablar ska ha som lägst klassen Dca-s2,d2. Förutom CE-märkningen är det först och främst den koden du ska leta efter på kabeletiketten (se bild nedan). Den första delen av koden avser EU-klassen för värmeutveckling och flamspridning medan de två senare avser tilläggskriterier i form av rökutveckling och brinnande droppar. Vill du veta mer om olika EU-klasser och vilka krav som ställs kan du klicka här.

Undantag från baskraven
Inga regler utan undantag brukar man säga, det gäller även här. Fast undantagen är faktiskt inte så många. De fyra fall då baskravet inte gäller är följande:

 • Om kablarna utgör mer än 5 procent av takytan i en utrymningsväg måste kabelklassen vara som lägst Cca-s1,d1.
 • Är utrymningsvägen försedd med ett automatiskt släcksystem räcker det dock fortfarande med klassen Dca-s2,d2.
 • I byggnader med byggnadsklass Br3 (till exempel villor mindre än 200m2 eller mindre kontor) accepteras kablar med europaklass Eca.
 • I byggnadsklasser där det finns automatiska släcksystem (exkluderat byggnadsklasser med utrymningsväg, se punkt 2 ovan) accepteras även kablar med den lägsta klassen Eca.
 • Inkommande servis som saknar flamskydd får installeras max 5 meter in i en byggnad.

Prestandadeklaration
Vi som tillverkare är också skyldiga att tillhandahålla en prestandadeklaration över varje CPR-produkt. Deklarationen ligger till grund för själva CE-märkningen och är något du måste kunna visa upp för dina kunder. Tanken är att all viktig information kring kabeln ska följa med i alla led från tillverkaren till slutkunden. Du kommer att kunna ladda ned prestandadeklarationer för alla våra CPR-produkter här på vår hemsida. Varje förpackningsetikett innehåller ett DoP-nummer (Declaration of Performance) som du använder för att söka upp rätt deklaration (se bild nedan).

Följande uppgifter ska finnas med i en prestandadeklaration:

 • Vilken produkt det är.
 • Vem som tillverkat produkten.
 • Kontaktuppgifter till tillverkaren.
 • Vilket tredje parts-organ som har testat produkten.
 • Vilket AVCP-system som gäller för produkten.
 • Prestanda för produktens brandegenskaper.

AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) består av fem olika system för att bedöma och fortlöpande kontrollera CPR-produkters prestanda. Kablar kan till en av tre av dessa system: 1+, 3 eller 4. Beroende på vilket system CPR-produkten tillhör kan tillverkaren respektive oberoende organisationer ha olika många uppgifter att ansvara för. Bland annat rör det sig om tillverkningskontroller av kablar och fortlöpande övervakning. Här kan du ladda ned en översiktskarta från Boverket över vad de olika systemen består av.

Nya förpackningsetiketter
Våra förpackningar har en etikett där CE-märkning och CPR-klass är tydligt utskrivna. Etiketten ser ut enligt bilden nedan. Här framgår även DoP-numret klart och tydligt (Declaration of Performance). Med det numret hittar du enkelt produktens prestandadeklaration på vår hemsida.

Fortsätt välja Afumex
Även en del PVC-kablar att slinka igenom. CPR-klasserna inkluderar flamskyddade kablar och blir det tillräckligt varmt börjar dessa kablar att till slut brinna. I det läget är PVC-kablar livsfarliga. De ger ifrån sig en svart och giftig rök som försvårar evakueringsarbetet och förstör all elektronik. Våra halogenfria Afumex-kablar gör inget av detta. Tvärtom, de sparar både liv och pengar.

Läs mer om Afumex här.

CPR är ingen rekommendation utan en lag
Fast installerade flamskyddade kablar i byggnader måste vara CE-märkta enligt de nya standarderna. Det att bli mycket svårare för oseriösa företag att sälja lågpresterande kablar som utgör ett hot mot både människor och egendom. För oss som tillverkare innebär EU-förordningen mer än att leva upp till brandklasserna. Vi ansvarar också för att CE-märkningen kommer på plats och att det alltid medföljer en prestandadeklaration.