Tele2 Arena

Uppförandet av Tele2 Arena, som först gick under namnet Stockholmsarenan, inleddes hösten 2010. Platsen är Globenområdet och här kommer 30 000 åskådare rymmas vid fotbollsmatcher och 40 000 vid konserter. Arenan kommer även att hysa kommersiella lokaler och med den transparenta fasaden blir det möjligt för besökarna att blicka ut över Stockholm. När behovet finns, tar det 20 minuter att skapa inomhusförhållanden med hjälp av det skjutbara taket.

Elentreprenören Goodtech valde kablar från Prysmian Group, som levererade upp mot 50 mil kabel till projektet – allt från grova kraftkablar till tunna signalkablar. Genomgående rör det sig om kablar med den senaste teknologin för halogenfria produkter, vilket har bidragit till att arenan har byggts på ett så modernt och miljövänligt sätt som möjligt.