Spara liv, pengar och miljö

Halogenfria kablar
– ett tryggt och säkert val

En brand kan orsaka ett långvarigt och därmed kostsamt stopp i produktionen. Det kan därför vara klokt att fundera över om det är dags att välja en ny väg – och enbart installera halogenfria kablar då det är dags för renovering eller om-/tillbyggnad. Ett sådant beslut kan spara både liv, pengar och miljö.

Det kan vara svårt att föreställa sig den materiella förödelse som kan uppstå vid en brand där det finns mycket PVC-kablar, exempelvis i ett ställverk eller i en elcentral. Förutom en enorm rökutveckling med nedsotning som följd bildas även frätande saltsyra. I de flesta fall innebär det att all utrustning totalförstörs och behöver bytas ut. Något som kan bli väldigt kostsamt och oerhört arbetskrävande. Eftersom produktionen, i de flesta fall, dessutom måste stå stilla blir produktionsbortfallet en ytterligare ekonomisk börda.

Vad är det egentligen som händer vid en brand?
– En brand innebär ofta stora ekonomiska förluster i form av skador på elektronik, maskiner och byggnader. En bidragande orsak till dessa förluster är den saltsyra som bildas då traditionella PVC-kablar brinner, berättar Carl-Johan Dalin som är VD på Draka Kabel i Sverige.
Saltsyran fräter nämligen sönder elektronik och får metaller att korrodera snabbt. Vid en brand där halogenfria kablar installerats bildas i stället ett vitt ofarligt pulver som minimerar skador på såväl byggnader som inventarier. Brandplatsen blir dessutom väsentligt enklare och billigare att sanera, vilket i sin tur innebär att produktionen kan komma igång fortare, förklarar Carl-Johan.

Halogenfritt kan även rädda liv
Materiella skador kan alltid ersättas, även om det blir kostsamt. Den sanningen gäller dock inte för de människor som råkar befinna sig på brandplatsen. För dem finns det tre avgörande faktorer som påverkar möjligheten att snabbt finna en flyktväg: rökutveckling, sikt och mängden giftiga ämnen i inandningsluften. Med halogenfria och flamskyddade kablar utvecklas mindre och ljusare rök än vid en brand med PVC-kablar. Den rök som bildas innehåller dessutom mindre mängder giftiga ämnen. Sammantaget innebär det att de som befinner sig i den brinnande lokalen har bättre sikt och längre tid på sig att hitta flyktvägar, vilket ökar chansen att hitta ut och överleva.

Fördelar med halogenfritt
halogenfri-vs-pvc