Säkrare resor i Londons tunnelbana

I September 2011 godkändes Prysmians och Drakas brandbeständiga kablar fullständigt av Londons tunnelbana, genom att passera operatörens hårda säkerhetskrav.

I egenskap av nätverks- och stationsoperatör, var Londons tunnelbana en av de tidigaste anhängarna av förbättrad kabelsäkerhet efter branden vid Kings Cross tunnelbanestation 1987. Faktum är att två år efter branden införde Storbritannien en särskild lag om järnvägsstationers brandsäkerhet för att minimera mängden brandfarliga produkter.

Egenskaperna hos våra kablar inkluderar kontinuerlig strömförsörjning under brand, minskad spridning av lågor, mycket låga utsläpp av giftiga och frätande gaser samt en garanterad tidsram för evakuering. Ingenjörer och entreprenörer kom därför att välja att installera Prysmian Groups brandbeständiga kablar i hela Londons tunnelbanenät och stationer, både över och under jord.

 

Image courtesy tompagenet (Tom Page) CC BY-SA 2.0