Plast i praktiken

Plast är ett vanligt material i kablar, både som isolation av ledare och i manteln. Men det är stor skillnad på plast och plast. Anna Håmås, utvecklingsingenjör och expert på plastmaterial på Draka Kabel i Nässjö, förklarar, – Några vanligt förekommande plaster som används i kabelsammanhang PE (polyeten), PEX (tvärbunden polyeten), PVC (polyvinylklorid) och LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Utöver dessa finns det fler specialplaster som används i miljöer där man behöver extra mycket skydd mot kemikalier, olja etc.

PE/PEX
Polyeten är ett väldigt robust och slitstarkt material. – Den mycket tåliga konstruktionen i polyeten gör att den lämpar sig väl vid markförläggning. Däremot brinner den mycket när det utsetts för hög värme, vilket gör materialet mindre lämpat för byggnader där det vistas människor, säger Anna. Tvärbunden polyeten är vanligt förekommande som isolation i kraftkablar och har liknande egenskaper som PE.
– Skillnaden är framförallt att PEX är mer värmetåligt och behåller sin form efter uppvärmning. På grund av detta har vi på Draka gjort PEX till standard i alla våra kraftkablar. Det blir också allt vanligare att kabeltillverkare använder PEX i installationskablar, fortsätter Anna.

PVC
PVC kan göras mycket följsamt och flexibelt. Det är material som är väldigt vanligt i all form av utrustning. – Problemet är att PVC innehåller halogen. Vid en brand avger PVC stora mängder svart och giftig rök. Dessutom avger de saltsyra som förstör elektrisk utrustning. Saltsyran kan också försvaga byggkonstruktionen eftersom den ger sig på armering och andra metaller. Utöver detta innehåller PVC också ftalater och dioxiner som båda anses farliga för miljö och människor, berättar Anna. Med den kunskap man har om PVC idag, menar Anna att det är förvånande att man fortfarande tillåter att den används i byggnader där det kan finnas både människor och dyr elektronisk apparatur.

LSZH
LSZH-kablar är i grunden också polyeten som man blandar med flamskydd i form av halogenfri metallhydroxid. – Halogenfria kablar har samma goda egenskaper som PVC med den stora skillnaden att man undviker den svarta och giftiga röken. Varken saltsyra, ftalater eller dioxiner fälls heller ut vid en brand, säger Anna. En intressant detalj som Anna också beskriver, är att metallhydroxiden avger vatten vid väldigt höga temperaturer och fungerar som en inbyggd sprinkler vid brand.

Lagkrav på halogenfritt
Det kan alltså vara milsvida skillnader mellan plast och plast. Inte minst ur säkerhetssynpunkt. – Därför har vi på Draka tagit ställning för att det i Sverige, precis som i Norge, bör vara lagkrav på att man bara ska få använda halogenfria, flamskyddade kablar i offentliga byggnader. Det är därför som vi i första hand alltid rekommenderar våra egna halogenfria Afumex-kablar, avslutar Anna.

anna-hamas-insights

Anna Håmås, utvecklingsingenjör på Draka Kabel i Nässjö.