Mer ström genom Stockholms Ström

Stockholm med omnejd växer så det knakar. År 2055 beräknas 2,5 miljoner människor bo och arbeta här. Alla kommer de att behöva elektricitet, mycket elektricitet. I sina hem, för att komma till och från jobbet, gå på bio, surfa på internet, ja för allt som vi är vana vid att kunna göra. För det krävs en hel del elkablar.

För att stockholmarnas vardag ska fungera även i framtiden kommer man under de kommande åren att bygga ett nytt elnät som ska klara alla nya påfrestningar.

– Stockholm Ström är ett projekt som består av 50 olika delprojekt. Det genomförs tillsammans av Svenska Kraftnät, Vattenfall och Ellevio. Mer än 20 kommuner i Stockholmsregionen berörs, berättar Claes Forssman, investeringsansvarig på Ellevio.

Hela projektet började planeras redan 2007. Då handlade det om att planera de stora penseldragen, att få alla tillbörliga tillstånd och hitta framkomliga vägar för hur projektet skulle kunna genomföras så smärtfritt som möjligt. Efter det var det dags att koncentrera sig på delprojekten.

– I den processen ingick också att ta in offerter och hitta kvalificerade kabeltillverkare. Varje delprojekt kräver en ny upphandling. Tillstånd och offerter var färdiga våren 2015, säger Claes.

Högspänningskablar
Eftersom elnätet hänger ihop gäller det att de många projekten planeras och kan löpa på utan uppehåll. För att invånarna ska kunna få tillgång till elektriciteten måste den först och främst forslas dit. Ett av delprojekten innebär att förlägga 245kV högspänningskablar mellan Solberga och Bredäng i södra Stockholm. Det handlar om aluminiumledare (AXLLJ-TT) med en diameter på 130 mm. Den ordern har Draka kabel fått på sitt bord av Ellevio.

– Vi kommer att leverera 25 kilometer kabel delat på sex ledningar. I ordern ingår också alla skarvar, ändavslutningar och installationen av dessa. Själva förläggningen av kabeln kommer dock Ellevio att köpa in från annat håll, berättar Nils-Erik Ottosson, regionsansvarig för elnät på Draka.

Huvuddelen av leveransen kommer att ske mellan april och december 2016. Beroende på drift- och avbrottstillstånd kommer det att vara helt avslutat någon gång under våren 2017.

Rigorös planering
För att hela projektet Stockholms Ström ska flyta så smidigt som möjligt krävs en mycket noggrann planering. Det är många olika intressen som påverkas.

– I Stockholm med omnejd sker en hel del stora projekt parallellt. Ett sådant exempel på sträckan mellan Solberga och Bredäng är Förbifart Stockholm. De är beroende av att vi får ned luftledningarna för att de ska kunna bli klara enligt sitt schema. Alla led i kedjan måste fungera. Drakas leverans är därför central, säger Claes.

Förberedelserna på Draka är därefter.
– Vi kommer att hämta högspänningskablarna från vår tillverkning i Pikkala, väster om Helsingfors i Finland. Det finns inga depåer i Stockholm där vi kan förvara kablarna så logistiken och planeringen för att få allt på plats vid rätt tidpunkt kommer att vara minutiös, berätta Nils-Erik.

En del av kabeltrummorna är väldigt stora. De största är 4,5 m i diameter och kräver specialtransport.

– Bara en sådan sak som att kontrollera höjden på alla broar som vi kommer att behöva forsla trummorna under kräver planering. Vi måste veta vilka vägar vi kan ta för att nå dit vi ska, fortsätter Nils-Erik.

Sedan är det ju det är med rusningstrafik, en inte helt ovanligt företeelse i Stockholm. Specialtransporter får under inga omständigheter förflytta sig i och kring huvudstaden under dessa tider. Även det måste man tänka på.

Ny mark
För Draka Kabel är de stora högspänningskablarna ett nytt segment. Fabriken i Nässjö har inte kapaciteten att tillverka så kraftiga kablar.

– I och med att vi blev en partner i det världsomspännande kabelföretaget Prysmian Group 2011, kunde vi komplettera vårt utbud med det enda segment som vi fattas, nämligen högspänningskablar, säger Nils-Erik.

Vi är självklart väldigt glada över att vi har fått det här förtroendet av Ellevio. Det visar att Draka har kapaciteten och är en trovärdig leverantör även när det gäller högspänningskablar, avslutar Nils-Erik.