Kablarna var i alla fall billiga

– en klen tröst när branden är ett faktum.

Det finns bra kablar. Och så finns det dåliga kablar. De dåliga presterar inte bara sämre – de kan även utgöra en direkt livsfara. Många billiga kablar klarar helt enkelt inte höga temperaturer. De börjar brinna, utvecklar giftiga gaser och kan skada både människor och egendom. Så sluta upp med att tänja på marginalerna och sätt istället säkerheten först!

Det är lätt att stirra sig blind på inköpspriset vid valet av kabel, men har du någon gång funderat på att en billig kabel faktiskt kan starta en brand? Eller förvärra brandförloppet? Om inte, kan det vara dags nu när importen av billiga kablar ökar. För kabeltillverkaren Draka i Nässjö är just säkerhet en viktig aspekt vid utvecklingen av kablar.
– Diskussionen om säkerhet måste upp på agendan, säger Carl Johan Dalin som är VD för Draka Kabel i Sverige. Generellt sett är testmetoderna alltför trubbiga och kunskapsnivån alltför låg, vilket kan få katastrofala följder.

EU-direktiven är inte tillräckliga
– De EU-direktiv vi har idag är inte tillräckliga för att garantera en konstant kvalitet eftersom klassificeringen endast baseras på de kabelprover som skickas in av tillverkaren innan produktionen startar. Hela branschen hade gynnats om det kunde införas någon form av stickprovs- kontroller för att säkerställa att kablarna lever upp till kraven, även under löpande produktion, menar Carl Johan.

Det råder begreppsförvirring
Det råder en hel del missförstånd kring brandsäkra/brandresistenta kablar och begreppet brandspridning. Det kan därför vara på sin plats att reda ut begreppen.

– Brandresistenta/brandsäkra kablar upprätthåller sin elektriska funktion även vid en brand och används därför främst för matning av exempelvis larmsystem, utrymningsbelysning samt vissa hissmaskinerier. Att bara säga att en kabel är brandresistent är däremot inte tillräckligt eftersom testerna utförs med olika temperaturer och under olika lång tid. Vissa tester kan dessutom ha tillägg i form av mekaniska slag (för att simulera fallande föremål) eller att vatten sprutas på (för att simulera sprinklers).
Det kan också vara bra att veta att alla brandresistenta kablar är halogenfria vilket ytterligare ökar personsäkerheten och minskar de ekonomiska skadorna vid brand, förklarar Carl Johan.

– Brandspridningsklassen anger hur mycket kabeln bidrar till branden under ett brandförlopp – ju högre klass desto mindre brandspridning. Det ligger därför i sakens natur att de flesta brandresistenta kablar även har en hög brandspridningsklass, fortsätter Carl Johan.
I Sverige anges detta normalt med de etablerade F-klasserna i skala 1-4. För den lägsta klassen (F1) ställs inga egentliga krav på att kabeln ska självslockna då lågan tas bort. De högre klasserna (F2-4) har däremot det gemensamt att kabeln ska vara självslocknande när lågan tas bort. Dessa kablar kallas därför även för flamskyddade. Ett bra exempel är vår nya halogenfria och flamskyddade installationskabel EXQ-LightPro. Den klarar till och med brandspridningsklass F4B, berättar Carl Johan stolt.

Det är dags att ta säkerhet på allvar
– Med tanke på den begreppsförvirring som råder är det självklart att vi i branschen måste börja med att sopa rent framför egen dörr. Alltför ofta är informationen om kabelns brandegenskaper knapphändig. Det ska inte räcka med att ange att kabeln är brandresistent. Det måste även framgå hur länge och vid vilken temperatur. Vi måste helt enkelt enas om gemensamma testmetoder och standarder som gör det möjligt för våra kunder att jämföra olika kablar. De kan ju vara förvillande lika på utsidan, men på insidan kan skillnaderna vara enorma.

Vi välkomnar både stickprov och tydliga standarder för vi bryr oss verkligen om säkerheten. Gör du? avslutar Carl Johan.