Elektroskandia väljer Drakas Afumex-kablar

elektroskandia-header
Elektroskandia har vuxit ur sina befintliga lagerlokaler och man har nu satt spaden i jorden för ett nytt centrallager i Örebro. Och det är inget litet lager man har planerat för. Totalt drygt 40 000 kvm. Den större delen av fastigheten består av ett 30 meter högt höglager om 5 500 kvm samt ett 12 meter högt lager som delvis inrymmer ett entresolplan om 7 000 kvm.

Automatik i kubik
För att bli mer effektiva och kunna möta kundernas krav kommer större delen av lagret att vara automatiserat. I höglagret kommer man att använda sju stycken 30 meter höga kranar som hämtar stora pallar med produkter. I plocklagret är det istället skyttlar som hämtar lådor till plockstationen där det sedan hanteras manuellt.
– Vi kommer att få ett mycket säkert och stabilt system samtidigt som de tunga momenten försvinner för våra medarbetare, berättar Peter Landenberg, logistikdirektör på Elektroskandia.

Säkra kablar är A och O
För att styra all denna automatiserade hantering krävs mängder av känslig elektronik. Elektronik som behöver skyddas med alla medel. Som en del i detta har man valt att enbart installera halogenfria Afumex-kablar från Draka.
– Skulle det uppstå en brand, om än begränsad, så bildar inte dessa kablar frätande saltsyra som snabbt ger sig på och förstör elektronik. Minst lika viktigt är att de inte ger ifrån sig svart och giftig rök som gör att det blir svårt att hitta ut. Vi har många säkerhetssystem, men skulle olyckan trots det vara framme måste vi först och främst kunna säkra personalens trygghet, säger Peter.

Ett tryggt val
Som grossist är Elektroskandia en av Drakas absolut största kunder. De säljer själva Afumex-kablar till sina kunder och vet vilken skillnad de gör.
– Priset spelar självklart alltid stor roll vid en upphandling, men det finns även andra värden man måste ta hänsyn till. Allt sammantaget är det ett tryggt val att ha Draka som samarbetspartner i det är projektet, avslutar Peter.