CERN

Prysmian Group installerar ungefär 1 500 km optiska fiberkablar i CERN’s Large Hadron Collider (LHC), deras största partikelaccelerator. Utöver optiska fiberkablar är vi även leverantör av andra kablar till CERNs lokaler.

Large Hadron Collider (LHC) är CERNs största partikelaccelerator. LHC ligger i en cirkelformad 27 km lång tunnel som har en diameter på 3,5 m. Tunneln är belägen 100 meter under marken på gränsen mellan Frankrike och Schweiz. Det är förmodligen det mest komplicerade och dyraste vetenskapliga experimentet som någonsin genomförts. Det är stort, spännande och extremt högteknologiskt.

CERN har skrivit kontrakt med Prysmian Group för leverans och installation av optiska fiberkablar i och runt LHC. Huvudskälet till att CERN valde oss var flexibilitet och kostnadseffektivitet för vår JN micro-duct-teknik. Detta innovativa kabelsystem möjliggör en miniatyrisering av nätverket, med användning av kablar med mindre diameter installerade i mikrokanaler.

Med JN-teknik kan mikrokablar blåsas upp till 3,4 km på en gång med en hastighet av 100 meter per minut eller mer. Med denna teknik är det även möjligt att lägga till nya kablar i en existerande mikrokanalstruktur eller snabbt byta ut kablar som skadats av strålning.

År 2006 hedrade CERN våra ansträngningar och resultat genom att ge oss en Golden Hadron. Denna utmärkelse premierar inte bara leverantörer som uppfyller CERNs krav, utan de som även överskrider avtalsförpliktelserna.

Image courtesy ATLAS experiment © CERN