Brandsäkerhet

Genom att välja halogenfria kablar undgår man den tjocka och giftiga rök som försvårar räddningsarbetet vid en brand. Dessutom undviker man kostsamma skador på elektronisk utrustning samt omfattande saneringsarbete med stillastående produktion som följd.

Peter_Bengtsson
– Då vi rycker ut till en kabelbrand där det finns PVC-kablar möts vi av giftig rök som gör det svårt för oss att arbeta i lokalerna. Endast en liten bit brinnande kabel är tillräckligt för att luften ska bli farlig att andas in. Vår första prioritet är därför alltid att så snabbt som möjligt hitta och rädda de personer som eventuellt finns kvar i byggnaden. Vid en brand i lokaler med halogenfria kablar är vårt räddningsarbete betydligt enklare. Lägre halter av giftiga gaser samt mindre och ljusare rök gör helt enkelt att vi kan jobba både säkrare och effektivare för att rädda liv och egendom.

Peter Bengtsson, styrke-/insatsledare Värends Räddningstjänst