Har du koll på CPR-kraven?

Det är nu två år sedan de nya CPR-kraven trädde i kraft i Sverige, men har du koll på vad som faktiskt gäller?

Oavsett vilken roll som helst i kabelförsörjningskedjan – grossist, kravställare eller installatör – har du strikt juridiskt ansvar för säkerheten vid brand och överensstämmelse med CPR.

Europacable, rösten för Europas ledande kabeltillverkare, genomför just nu en omfattande informationskampanj som vi på Prysmian Group stöttar. Målet är att öka medvetenheten kring vad du, som en del av försörjningskedjan, har för ansvar gällande CPR, och hur reglementet ökar säkerheten för såväl människor som elektronisk utrustning.

Här följer en kort checklista du kan bocka av och säkerställa att du agerar i enighet med CPR-reglementet och brandsäkerhetsföreskrifterna.

Brandsäkerhet

  • Har eventuella brandfaror beaktats?
  • Överensstämmer nivån för klassificering med lokala föreskrifter (Byggreglerna, BBR)? Är ytterligare parametrar föreskrivna?
  • Är kabeln avsedd att installeras korrekt CPR-certifierad? Överensstämmer dess prestanda med specifikationer och föreskrifter?

CPR-krav

  • Är kabeln som jag köper och distribuerar korrekt CPR CE-märkt och i enlighet med lokala föreskrifter?
  • Är kabelns avsedda användning skrivet på etiketten (eller något annat medföljande dokument) i linje med var den skall installeras?
  • Är Prestandadeklarationen (DoPn) korrekt sammansatt och tillgänglig?

För att få ytterligare förståelse för vad CPR innebär och hur det påverkar dig, har vi mer läsning här.

Du kan också utbilda dig inom CPR-reglementet på Europacables hemsida.

Och du – glöm inte att vi på Prysmian Group Sverige märker våra CPR-klassade kablar med Pure-loggan, så att du enkelt vet huruvida kabeln är CPR-klassad eller inte.