Från praktikant till konstruktör

I februari 2010 fick Magnus Rofhök frågan om han ville praktisera på Draka Kabel i Nässjö. Han svarade ja och, som man brukar säga, på den vägen är det. Magnus fick börja med att gå bredvid på mantlingslinjen.

– Efter en kort tid fick jag själv börja använda maskinen, först med hjälp av en kollega med längre erfarenhet men sedan på egen hand. Efter det avverkade jag de flesta maskiner på Draka en efter en på samma sätt.

När Draka under våren 2018 sökte en ny konstruktör var Magnus mogen att ta nästa steg. Han sökte jobbet – och fick det. En konstruktör på Draka designar kablar i en datormiljö med hjälp av speciella datorprogram. Sedan skickas de vidare till produktionen for att tillverkas enligt de premisser som konstruktören fastställt. Att just Magnus skulle få jobbet är med tanke på hans bakgrund inte speciellt konstigt, trots att han inte har någon tidigare vana av datorprogrammen man använder på Draka.

– Dels vet jag hur kablar ser ut och är uppbyggda efter mina år på fabriksgolvet, och dels har jag sedan många år ett stort intresse av datorer och datorprogram. Att ta till mig och förstå ett nytt program var inga problem. Jag är hyffsat lättlärd.

Till sin hjälp har Magnus och hans kollega en databas med kablar som man redan har konstruerat. Härifrån hämtar man information för att konstruera nya kablar baserat på kundernas behov.

– Många gånger handlar det om att sätta ihop exakt samma kablar som man konstruerat tidigare, men allt som oftast kommer det en kund som behöver något lite annorlunda. Kanske inte en helt ny slags kabel men olika anpassningar. Som till exempel mer koppar än normalt i skärmen, eller en större diameter på en ledare. Då blir det genast mer utmanande och intressant.