Framåt mot en hållbar tillverkning

Som världsledande inom kabelbranschen förstår vi att vi har ett stort miljömässigt ansvar. 2016 formades Prysmian Groups hållbarhetsstrategi, som garanterar ett starkt åtagande till arbetet, såväl internt som externt. Vi tror att hållbarhet ska genomsyra allt vi gör som företag, från produktutveckling och innovation till de nätverk vi använder oss av för att få ut produkterna på marknaden.

I strategin etablerades prioriteringar, mål och åtgärder vi ska vidta för att uppnå vår definierade hållbarhet. Arbetet följs upp kontinuerligt genom kvantitativa mätningar som säkerställer att vi följer den plan vi har satt.

För att ge en enkel överblick över vårt arbete har vi tagit fram en digital broschyr du gärna får ta del av, för att få en bättre förståelse för hur och varför vi agerar som vi gör.