En hattmakares dröm

– Jag älskar mitt jobb! Att både driva långsiktiga projekt och ta hand om utmaningar som kommer in från vänster innebär att jag hela tiden får byta hatt och tänka i olika banor. Det passar mig perfekt.

Så säger Pär Lihufvudh, sedan i april säljansvarig mot grossister på Draka Kabel. Pär kom in för att hantera kraft- och installationskablar mot grossister, men har redan fler järn i elden.

– Jag vill bredda vårt erbjudande hos grossisterna. Vi har produkter som vi kan bli mycket bättre på att berätta om. Det är verkliga kvalitetskablar för larm- och säkerhetsinstallationer såväl som för industri och OEM-marknaden. För att inte tala om fiberoptik! Vi tillhör ju Prysmian Group som är världsledande inom kabeltillverkning. De tillverkar helt fantastiska fiberkablar här i Europa och det måste vi ju dra nytta av.

Långsiktighet varar längst

Det viktiga för Pär är att visa grossisterna att Draka har ett fullt sortiment och att de kan lite på att Draka levererar.

– Jag vet att våra grossister vill ha ett djupare samarbete med oss. Och det är ömsesidigt. Vi är precis lika angelägna och ser grossisterna som våra samarbetspartners snarare än våra kunder. Vi vill ju i slutänden båda nå slutkunden, alltså de som installerar kablarna. Då gäller det att kunna leverera. Kabeln är ju oerhört viktig för grossisterna. Om inte den håller måttet eller levereras i tid, är slutkunden inte heller intresserad av att köpa tillbehören. Då väljer de någon annan. Ett långsiktigt, öppet och transparant samarbete från båda hållen är därför A och O.

Ett steg före

Draka är framgångsrika och det är många grossister som väljer att samarbete med fabriken i Nässjö. Trots att Pär bara arbetat på Draka sedan i april ser han två viktiga orsaker till detta.

– Dels har grossisterna förstått att vi är en stor global leverantör med framtidsvisioner. Det innebär för det första att vi kan säkra upp leveranserna. För det andra innebär det att vi är proaktiva. Vi arbetar ständigt med att analysera morgondagens behov, vad kommer kunderna att efterfråga i framtiden? Och det handlar inte bara om kabeln som sådan, att den är säker och klara av vad den påstås fixa. Vi utvecklar dem även så att de ska bli så enkla och smidiga att arbeta med som möjligt. Här vill vi verkligen ha en öppen och djup dialog med både grossister och slutkunder för att kunna bli ännu bättre.

Mycket verkstad, mindre snack

Den andra anledningen till att många grossister väljer Draka är enligt Pär att personalen på Draka vet vad de håller på med.

– Det som fick mig att välja just Draka är personalpolitiken. Här är det självklart att det är människorna som är den viktigaste tillgången, inte produkterna. Har man inte rätt kompetens fallerar allt annat också. Här sker en ständig kompetensutveckling och man är mån om sin personal. Om vi trivs så kommer våra kunder också att trivas. Det är inte svårare än så. Målet är att minska flaskhalsarna på alla nivåer för att kunna skapa en så smidig process som möjligt. Med rätt kunskap på alla plan kommer också självförtroende. Vi vet vad vi kan. Då vågar vi också vara helt transparanta och öppna med allt från lagersituation till leveransmöjligheter. Och det tror jag är den rätta vägen för att skapa långsiktiga samarbeten som gynnar båda parter – att man kan lita på varandra.