Draka Kabel väljer vindkraft

Varje år producerar vi mil efter mil med kabel i Nässjö. Självklart väljer vi att tänka på miljön när vi köper vår el. Genom att enbart köpa el producerad av vindkraft de kommande tre åren är vi med och minskar utsläppen med 12 816 ton koldioxid.