Draka bryter ny mark

Draka är ett välkänt varumärke bland elektriker och byggnadsföretag. Företaget har varit verksamt i Sverige i många år. Men, det är inte riktigt lika känt att Draka faktiskt ägs av ett multinationellt företag vid namn Prysmian Group. Att ha en stor global aktör i ryggen ger många fördelar. En är att Draka får tillgång till ett ännu större utbud av produkter. Som telekomkablar till exempel.

För Draka är detta ett helt nytt segment, men knappast för Prysmian Group som tillverkar fiberoptik, fiberkablar och telesignalkablar sedan lång tid tillbaka. 2017 bestämde man sig för att det var dags att gå in på den svenska marknaden.

För att få en rivstart anställdes i augusti 2017 Johan-Petter Singvall, mer känd som JP. Anledningen till att just han fick jobbet tror JP beror på att han kommer från en annan bransch.

– Jag arbetade tidigare med broadcasting och har nog en delvis annan syn på fiber och bredband, mer ur ett kund- och distributionsperspektiv. Med min erfarenhet kan jag relatera till kundernas behov och på så sätt hjälpa Draka att hitta de bästa lösningarna utifrån vad kunderna faktiskt behöver. Det är ju trots allt så, att när det går bra för kunden går det också bra för oss.

Nu, ett år efter anställningen, är både Draka och JP varma i kläderna och ser framtiden an med tillförsikt.

– Vi har stora möjligheter att växa och ta stora andelar inom telekombranschen. Dels har vi genom Prysmian Group ett fantastiskt sortiment av fiber och fiberkablar. Prysmian Group ligger i framkant i detta segment, liksom inom många andra kabelprodukter. Dels är det ju också så att riksdag och regering förklarat att 98 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till 1 Gbit uppkoppling år 2025. Det är med andra ord en stor marknad med hög potential, säger JP.

Det som kanske skulle kunna ligga Draka i fatet är just att man inte är kända för att erbjuda fiber i Sverige, även om man är det i andra länder. De flesta ser förmodligen mest el- och installationskablar framför sig. För JP är detta inget problem, snarare en välkommen utmaning.

– Självklart är det så att vi behöver göra den svenska marknaden medveten om att vi även kan förse dem med telekomprodukter. Det här projektet befinner sig fortfarande i sin linda och vi har allt som behövs för att lyckas ta oss till täten. För det första har vi som sagt bara högkvalitativa lösningar och produkter samt resurserna för att kunna leverera snabbt via våra tillverkningsindustrier runt om i Europa. För det andra blir vårt utbud ännu mer heltäckande. Vi har allt under ett tak och det är jag övertygad om att de flesta på marknaden uppskattar, förklarar JP.

Förtroende är en annan viktig del som JP pekar på som vital för att lyckas etablera det nya segmentet.

– Bra och relevant service är A och O. Vi har långa och inarbetade relationer med de flesta av våra samarbetspartners. Det sättet att arbeta på kommer vi att fortsätta med även när det gäller telekom. Att vara transparanta och involvera våra kunder i utvecklingen medför ett starkt och ömsesidigt förtroende som bygger lojala band gynnar båda parter. Att det är så vi jobbar fick jag lära mig redan första veckan på jobbet, och jag insåg tidigt att det är en framgångsfaktor. Det är en tradition som jag verkligen har tagit till mig och kommer att utveckla efter bästa förmåga. Allt inräknat upplever jag att vi har allt i egna händer och att vår fibersatsning kommer att falla i god jord, avslutar JP.