Tvinnad FQ 450/750 V – UTGÅTT

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Förenklar indragning i rör eller ledningskanaler. Kablarna är lämpliga vid elsanering, eftersom tvinningen reducerar det magnetiska fältet. (Förläggs kablarna i skärmade rör reduceras även elfältet.) Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

====

Alternativ beteckning

Tvinnad H07Z1-R

====

Standard

SS 424 02 31-15
HD 21.15

====

Brandspridningsklass

F2 enligt SS 424 14 75
samt IEC60332-1
och SS-EN 50265

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -10 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

EQ, FQ, RQ, Tvinnad FQ

====

PVC-alternativ

Tvinnad FK

====

Min böjradie vid förläggning

8 x D
(4 x D vid slutmontering)

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2
Isolering:
Halogenfri polymer
Partmärkning:
3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, blå, brun, svart
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Märkexempel:
DRAKA H07Z1-R 1,5 mm2   <HAR>

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
3G1,5
6,4
60
300
Bobin
0438107
3G2,5
7,8
92
250
Bobin
0438114
4G1,5
7,2
80
300
Bobin
0438127
5G1,5
8,0
100
250
Bobin
0438134
5G2,5
9,7
153
150
Bobin
0438143

====

Nominella värden om inget annat anges.