Tvinnad FK 450/750 V – UTGÅTT

Användning

Förenklar indragning i rör eller ledningskanaler. Kablarna är lämpliga vid elsanering, eftersom tvinningen reducerar det magnetiska fältet. (Förläggs kablarna i skärmade rör reduceras även elfältet.) Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

====

Alternativ beteckning

Tvinnad H07V-R

====

Standard

SS EN 50525

====

Brandspridningsklass

F2 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -10 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

EK, FK, MK, RK, Tvinnad FK

====

Halogenfritt alternativ

Tvinnad FQ / H07Z1-R

====

Min böjradie vid förläggning

8 x D
(4 x D vid slutmontering)

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2
Isolering:
PVC
Partmärkning:
2-led: svart, orange
3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, blå, brun, svart
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Märkexempel:
DRAKA H07V-R 1,5 mm2 <HAR>

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
I
H
V
2×2,5
7,2
65
100
Ring
0405072
X
2×2,5
7,2
65
300
Bobin
0405073
X
3G1,5
6,4
63
150
Ring
0405007
X
3G1,5
6,4
63
300
Bobin
0405003
X
3G2,5
7,8
97
250
Bobin
0405013
X
4G1,5
7,2
83
300
Bobin
0405023
X
5G1,5
8,0
105
100
Ring
0405042
X
5G1,5
8,0
105
250
Bobin
0405043
X
5G2,5
9,7
163
150
Bobin
0405053
X

====

Nominella värden om inget annat anges.