TP90 300/500 V

Användning

Flat flexibel anslutningskabel för lätt drift i torra lokaler. För anslutning av halogenlampor, downlights, etc. Max ledartemperatur 90°C.

====

Standard

HD 21.5 I T D och EN 50363-5 (EI5), IEC 60502-1

====

Brandspridningsklass

F2 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
hanteringstemperatur +5 °C.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

TP90

====

Böjningsradie

Utan belastning: 6 x D

====

Konstruktion

Ledare:
Extra mångtrådig förtent koppar enl. SS-EN 60228 klass 5
Isolering:
Tvärbunden polyeten
Partmärkning:
2-led: blå, brun
Mantel:
PVC, vit
Märkexempel:
TP90 2×1,5 mm2 DRAKA, metermärkt

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Yttermått
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Leverans-
form
E-nr
I
H
V
2X1,5
7,6 x 4,6
69
Buddy 150 m
0500829
2X2,5
9,0 x 5,5
95
Buddy 150 m
0500839

====

Nominella värden om inget annat anges.