TML-ROUND 450/750 V

Användning

En högflexibel kabel lämpad för användning i dricksvatten och för industriellt bruk. Kan användas ned till ett djup på 400 m. Även lämplig som anslutningskabel i torra, fuktiga miljöer eller utrymmen där kabeln ofta utsätts för vattenspolning.

====

Standard

DIN VDE 0298, part 300
IEC 60245
HD 22.16
Dricksvatten testad enligt KTW och ACS.

====

Temperaturområde

Max yttemperatur:
– i vatten max. 40°C
– i vatten max. 60°C, men med
förkortad livslängd
– fritt fast förlagd i luft -40 – +70°C
(vid flexning -25 – +70°C)

====

Godkännande

====

Böjningsradie

5 x ytterdiameter vid flex.
4 x ytterdiameter fast installerad

====

Max tillåten dragkraft (N)

Total koppararea x 15 N/mm2

====

Konstruktion

Ledare:
Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5
Isolering:
EPDM-gummi, klass EI6
Partmärkning:
3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, brun, svart, grå
Mantel:
Blått specialgummi, klass EM6
Märkexempel:
TML-B 4G2,5 mm2

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
I
H
V
3G1,5
9,8
135
500
K06
20006542
3G2,5
11,6
210
500
K07
20006543
4G1,5
10,8
165
500
K06
20006551
4G2,5
12,8
235
500
K07
20006552

====

Fler dimensioner finns att tillgå mot förfrågan.

====

Nominella värden om inget annat anges.