TECWATER S1BN8-F 0,6/1 kV

Användning

En flexibel anslutningsledning för inkoppling av exempelvis dränkbara pumpar eller dränkbara omrörare monterade i spill- eller avloppsvatten. Klarar de höga mekaniska påfrestningar som kan uppkomma i smuts-, kylvatten, i grund- och ytvatten såväl bräckt- som saltvatten. På grund av de varierande substanser som kan förekomma i avloppsvatten och där dessutom koncentrationen av dessa olika substanser kraftigt kan variera med tiden bör kablarna endast förläggas i områden där de är lättillgängliga för inspektion. I smuts- och avloppsvatten, exempelvis i vanligt förekommande avloppsbassänger och liknande, rekommenderar vi max. monteringsdjup på 10 meter. Vid förläggning i grund- eller sjövatten kan dock kabeln monteras på vattendjup ända ned till 500 meter. Före förläggning i speciellt aggressivt vatten eller vatten utblandad med okända substanser bör kabels beständighet kontrolleras. Kabeln kan användas inom- och utomhus, även i explosionsklassade områden.

====

Temperaturområde

Max yttemperatur:
– i vatten max. 40°C
– i vatten max. 60°C, men med
förkortad livslängd
– fritt fast förlagd i luft -40 – +90°C
(vid flexning -25 – +90°C)

====

Godkännande

VDE Reg. No. 7924

====

Böjningsradie

6 x ytterdiameter vid flex.
4 x ytterdiameter fast installerad

====

Max tillåten dragkraft (N)

Total koppararea x 15 N/mm2
Se tabell nedan!

====

Konstruktion

Ledare:
Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5
Isolering:
Ozon-, vatten- och väderbeständigt EPDM-gummi
Partmärkning:
3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, blå, brun, svart
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Innermantel:

Blått EPDM-gummi *

Yttermantel
Svart kloroprengummi (vatten- och oljebeständig)
Märkexempel:
PRYSMIAN TECWATER S1BN8-F 4G25 0,6/1 kV VDE-REG.NR. 7924
* kablar upp tom 6 mm2 saknar innermantel

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
I
H
V
3G1,5
10
125
500
K06
0541505
3G2,5
11
162
500
K06
4G1,5
11
148
500
K06
0541525
4G2,5
12
201
500
K08
0541595
4G4
13
276
500
K08
0541645
4G6
15
378
500
K08
0541655
4G10
19
634
500
K09
0541665
4G16
22
960
500
K10
0541675
4G25
28
1418
500
K12
0541685
4G35
31
1886
250
K11
0541695
4G50
36
1886
250
K12
5G95
56
6340
250
K18
7G1,5
14
276
500
K08
0541545
7G2,5
16,00
381
500
K08
0541615
10G1,5
17,00
376
500
K09
0541555
10G2,5
19
480
500
K09
0541625

====

Tekniska data

Ledarantal
x areamm2

Böjradie vid
fast förläggn.mm

Böjradie vid
flexningmm

Tillåten
dragkraftN

Max. ström- **
värde vid 30ºC

A

Max. kortslutnings-
slutnings-
ström
kA (1s)

I
H
V
3G1,5
30
40
67
23
0,21
3G2,5
34
45
112
30
0,36
4G1,5
33
44
90
23
0,21
4G2,5
48
61
150
30
0,36
4G4
54
67
140
41
0,57
4G6
61
76
340
53
0,86
4G10
79
99
600
74
1,43
4G16
92
115
960
99
2,29
4G25
113
142
1500
131
3,58
4G35
125
157
2100
162
5,01
4G50
145
181
3000
202
7,15
5G95
301
13,59
7G1,5
58
73
157
23
0,21
7G2,5
67
84
262
30
0,36
10G1,5
70
88
225
23
0,21
10G2,5
78
97
375
30
0,36

====

Fler dimensioner finns att tillgå mot förfrågan.

====

Nominella värden om inget annat anges.