TARMO H07BN4-F 450/750 V LSZH (-50°C – +90°C)

Användning

Halogenfri olje-, väderbeständig anslutningskabel för flyttbara bruksföremål och motorer utomhus, i brand- och explosionsfarliga rum, i våta rum med frätande ämnen och i krävande miljöer, t ex industri och jordbruk. Även för fast installation i tillfälliga byggnader och arbetsbodar. Lämplig på byggarbetsplatser. Temperaturområde -50° – +90°C. Användning upp till 1000 V AC är tillåten för fast skyddad installation (i elrör eller apparater) och för inkoppling av hissmotorer och liknande. Högsta tillåtna likspänning är 742/1238 V DC.

====

Standard

SS 424 02 35-4 (H07RN-F)
SS 424 02 35-12:4 (H07BB-F)
SS 424 02 35-12:6 (H07BN4-F)
SS-EN 50267-2-2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)
IEC 60811-2-1 (Ozonskydd)

====

Brandspridningsklass

F2 enl. SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC
Kabeln är flexibel ner till -50 ºC.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

DRAKAFLEX-TARMO H07BN4-F

====

Böjningsradie

6 x ytterdiametern

====

Max tillåten dragkraft (N)

Total koppararea x 15 N/mm2

====

Max vridpåkänning

±2 varv per 10m

====

Konstruktion

Ledare:
Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5
Isolering:
EPDM-gummi klass EI6
Partmärkning:
3-led: grön/gul, blå, brun
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Mantel:
Väder- och oljebeständigt gummi, halogenfri. Uppfyller klass EM2, EM6 och EM7
Märkexempel:
TARMO H07BN4-F 5G2,5 mm2 <HAR>

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
I
H
V
3G1,5
9,9
127
100
Ring
0531022
X
3G1,5
9,9
127
500
K06
0531025
X
5G1,5
11,6
181
500
K08
0531095
X
5G2,5
13,5
256
500
K07
0531105
X
5G6
18,3
529
500
K09
0531125
X

====

Nominella värden om inget annat anges.