Slender G657A2 S12

Produktbeskrivning

Slender G657A2 är en mikrokabel för utomhusbruk. Erbjuder upp till 552 fiber trots en ytterdiameter på 872 mm, vilket gör det möjligt att installera kabeln i befintlig kanalisation, vanliga rördimensioner etc, och samtidigt möta framtidens databehov. Även utrustad med rivtråd för enklare avmantling.

====

Standard

IEC 60794-1-2-E1
IEC 60794-1-2-E3
IEC 60794-1-2-E4
IEC 60794-1-2-E6
IEC 60794-1-2-E7
IEC 60794-1-2-E11
IEC 60794-1-2-F1
IEC 60794-1-2-F5B

====

Konstruktion

Kabelform: Rund
Partmärkning: Fiberna är märkta enligt S12
Yttermantel: Svart, HDPE
Märkexempel:
PRYSMIAN(SR) <år>/ FUMD LT E0/ <antal fiber> G657A2 200μm <metermärkning>
Vattentät:
Längsvattengåendetätad med svällande element (torr kärna)
Stranding:
Loose tube och fyllnad, SZ-stranded runt CSM

====

Temperatur

Installation: -5 °c till +40 °c

Transport & lagring: -40 °c till +70 °c

I drift: -30 °c till +60 °c

====

Egenskaper

Böjningsradie:

Utan dragspänning 15 x D
Med max. dragspänning 20 x D

====

Artikel data

Antal
fiber
Design Yttermantel
– färg
Ytterdiameter
(mm)
Kabelvikt
(kg/km)
E-nummer
96 8×12 Svart 4,6 20 4988517
144 6×24 Svart 4,8 31 4988527
192 8×24 Svart 5,8 35 4988537
288 12×24 Svart 7,4 51 4988547
432 18 (3+15)x24 Svart 8,2 62 4988557
552 23 (8+15)x24 Svart 8,7 72 4988567

====

Nominella värden om inget annat anges.