SE-N1XZ1 0,6/1 kV

Användning

Oskärmad, halogenfri kraftkabel med rivtråd för lätt avmantling, vanligen använd som distributionskabel, serviskabel. Ur ett ergonomiskt perspektiv är SE-N1XZ1 det optimala valet då den är mer flexibel och lättare att skala än det mer robosta alternativet, SE-N1XE. Används för fast förläggning i luft, mark eller vatten utomhus. Lämplig för plöjning.

====

Alternativ beteckning

-U: EXQ 1 kV
-R: FXQ 1 kV
-AR: AXQ 1 kV
-AS: AXQ 1 kV

====

Standard

SS 424 14 18 (i tillämpliga delar)
CENELEC HD 603 Part 5 Section O (i valda delar)
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)

====

CPR klass

Ej klassad.

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

SE-N1XZ1-U/ -R/-AR/-AS

====

Böjningsradie

Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

====

Konstruktion

Ledare:
10 mmCU: solid, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1 (-U)
16 mmCU:  fåtrådig, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2 (-R)
16 och 25 mm2 AL: fåtrådig, rund och glödgad aluminium enl. IEC 60228 klass 2 (-AR)
≥ 50 mm2AL: fåtrådig, sektorformad och glödgad aluminium enl. IEC 60228 klass 2 (-AS)
Isolering:
PEX
Partmärkning:

4-led: brun, svart, grå, grön/gul
5-led: blå, brun, svart, grå, grön/gul

Fyllnad:
Bandad eller sprutad
Rivtråd:
Kevlar
Mantel:
Halogenfri polymer, svart
Märkexempel:
SE-N1XZ1-AS 4G240 0,6/1 kV DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
4G10
16,4
560
500
K09
0001825
4G10
16,4
560
1000
K11
0001826
5G10
17,8
670
500
K10
0001835
5G10
17,8
670
1500
K14
0001837
4G16
21,8
975
500
K11
0001840
5G16
23,7
1120
500
K11
0001850
4G16
20,5
535
500
K11
0003445
5G16
22,5
615
500
K11
0003455
4G25
24,5
765
500
K12
0003465
5G25
26,5
885
500
K12
0003475
4G50
26,5
790
500
K12
0001860
4G95
34,3
1410
500
K14
0001870
4G150
42,6
2145
500
K18
0001880
4G240
52,7
3400
500
K22
0001890

====

Nominella värden om inget annat anges.