SE -N1XZ1 0,6/1 kV

Användning

Oskärmad, halogenfri kraftkabel med rivtråd för lätt avmantling, vanligen använd som distributionskabel, serviskabel. Ur ett ergonomiskt perspektiv är SE-N1XZ1 det optimala valet då den är mer flexibel och lättare att skala än det mer robosta alternativet, SE-N1XE. Används för fast förläggning i luft, mark eller vatten utomhus. Lämplig för plöjning.

====

Alternativ beteckning

AXQ 1 kV

====

Standard

SS 424 14 18 (i tillämpliga delar)
CENELEC HD 603 Part 5 Section O (i valda delar)
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
SS-EN 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
SS-EN 61034-1, -2 (röktäthet)

====

CPR klass

Ej klassad.

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

SE-N1XZ1-U/-R/-AR/-AS

====

Böjningsradie

Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

====

Konstruktion

Ledare:
CU 10 mm2: solid, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1 (-U)
CU 16 mm2: fåtrådig, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2 (-R)
AL 16 och 25 mm2: Fåtrådig, rund och glödgad aluminium enl. IEC 60228 klass 2 (-AR)
≥ 50 mm2: fåtrådig, sektorformad och glödgad aluminium enl. IEC 60228 klass 2 (-AS)
Isolering:
PEX
Partmärkning:
4-led: grön/gul, brun, svart, grå
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Fyllnad:
Bandad eller sprutad
Rivtråd:
Kevlar
Mantel:
Halogenfri polymer, svart
Märkexempel:
SE-N1XZ1-AS 4G240 0,6/1 kV DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
4G10
16,4
555
500
K9
0001825
4G10
16,4
555
1000
K11
0001826
5G10
17,8
680
500
K10
0001835
5G10
17,8
680
1500
K14
0001837
4G16
22,0
990
500
K11
0001845
5G16
24,0
1180
500
K11
0001855
4G16 20,5 535 500 K11 0003445
5G16 22,5 615 500 K11 0003455
4G25 24,5 765 500 K12 0003465
5G25 26,5 885 500 K12 0003475
4G50
27,0
770
500
K12
0001860
4G95 34,5 1390 500 K14 0001870
4G150 43,0 2120 500 K18 0001880
4G240 52 3430 500 K22 0001890

====

Nominella värden om inget annat anges.