SE-N1XE-U/-R/-AS 0,6/1 kV

Användning

Halogenfri kabel. Öppen fast förläggning, utomhus, i rör samt mark/vatten, dock ej i explosionsfarliga rum. Mycket lämplig för nedplöjning.

====

Alternativ beteckning

-U: EXL 1 kV
-R: FXL 1 kV
-AS: AXL 1 kV

====

Standard

SS 424 14 18
CENELEC HD 603 Part 5 Section O

====

Brandspridningsklass

Ej tillämpligt

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

SE-N1XE -U/-AU, -R/-AR
SE-N1XE-AS

====

Böjningsradie

Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

====

Konstruktion

Ledare:
10 mm2: solid, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1 (-U)
16 mm2: fåtrådig, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2 (-R)
≥ 50 mm2: fåtrådig, sektorformad och glödgad aluminium enl. IEC 60228 klass 2 (-AS)
Isolering:
PEX
Partmärkning:
4-led: grön/gul, brun, svart, grå
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Fyllnad:
Bandad eller sprutad
Mantel:
PE, svart alt. gul
Märkexempel:
SE-N1XE-AS 4G240 0,6/1 kV DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
I
H
V
4G50
26,5
770
500
K12
0002310
X
4G95
34,3
1375
500
K14
0002330
X
4G150
42,6
2100
500
K18
0002350
X
4G240
52,7
3335
500
K22
0002370
X
Med gul
mantel
4G10
17,5
590
500
K09
0002255
X
4G16
21,8
955
500
K11
0002260
X
5G10
18,8
700
500
K11
0002275
X
5G16
23,7
1145
500
K11
0002280
X

====

Nominella värden om inget annat anges.