SE-N1XE-U/-R/-AR Gul 0,6/1 kV

Användning

Halogenfri och PEX-isolerad kraftkabel med gul mantel, avsedd för fast förläggning i mark. Den robusta PE-manteln innebär att den är mycket lämplig för nedplöjning samt har en låg vattenabsorption och ett gott skydd mot vattendiffusion. Med extruderad fyllnad mellan parterna har kabeln runt tvärsnitt. Vanliga tillämpningar är gatubelysning, serviskabel och som vanlig 1 kV distributionskabel, dock ej i explosionsfarliga rum eller där flamskydd behövs. Kabeln är utrustad med rivtråd för enkel avmantling.

====

Alternativ beteckning

-U: EXL 1 kV
-R: FXL 1 kV
-AR: AXL 1 kV

====

Standard

SS 424 14 18
CENELEC HD 603 Part 5 Section O

====

Brandspridningsklass

Ej tillämpligt

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90 ºC.
Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20 ºC.
Under 0 ºC skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

SE-N1XE -U, -R/-AR

====

Böjningsradie

Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

====

Konstruktion

Ledare:
10 mm2: solid, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1 (-U)
16 mm2: fåtrådig, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2 (-R)
≥ 50 mm2: fåtrådig, sektorformad och glödgad aluminium enl. IEC 60228 klass 2 (-AS)
Isolering:
PEX
Partmärkning:
4-led: grön/gul, brun, svart, grå
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Fyllnad:
Bandad eller sprutad
Mantel:
PE, gul
Märkexempel:
SE-N1XE-AR 4G240 0,6/1 kV DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
Aluminium
4G16
19,43 453 500 K9
0042015
4G25 23,18 666 500 K11 0042025
5G16 21,21 526 500 K11 0042045
5G25
25,44 775 500 K12 0042055
Koppar
4G10 16,13 542 500 K8
0042155
4G16
20,14 867 500 K11 0042165
5G10
17,51 649 500 K9 0042175
5G16
21,98 1041 500 K11 0042185

====

Nominella värden om inget annat anges.