SE-N1XE-AR Light 0,6/1 kV

Användning

Halogenfri kabel. Öppen fast förläggning, utomhus, i rör samt mark/vatten, dock ej i explosionsfarliga rum. Mycket lämplig för nedplöjning. För att underlätta avmantling har kabeln kompletterats med rivtråd.

====

Alternativ beteckning

-AR: AXL 1 kV (klass 2)

====

Standard

SS 424 14 18
CENELEC HD 603 Part 5 Section O

====

Brandspridningsklass

Ej tillämpligt

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

SE-N1XE -AR Light

====

Flamskyddat alternativ

SE-N1XZ1-AR

====

Böjningsradie

Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, rund och glödgad aluminium enl. IEC 60228 klass 2
Isolering:
PEX
Partmärkning:
4-led: grön/gul, brun, svart, grå
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Mittsträng:
Sprutad
Rivtråd:
Kevlar
Mantel:
PE, svart alt. gul
Märkexempel:
SE-N1XE-AR Light 4G25 0,6/1 kV DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
4G16
19,0
330
500
K09
0002955
5G16
21,0
390
500
K11
0002965
4G25
22,5
480
500
K11
0002975
5G25
25,0
580
500
K12
0002985
Med gul
mantel
4G16
19,0
330
500
K09
0002855
5G16
21,0
390
500
K11
0002865
4G25
22,5
480
500
K11
0002875
5G25
25,0
580
500
K12
0002885

====

Nominella värden om inget annat anges.