RQ90 450/750V

Halogenfri och flamskyddad kopplingskabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. För indragning i rör, ledningskanaler och apparatskåp.

Alternativ beteckning
H07Z-K

Standard
HD 22.9

Brandspridningsklass
F2 enl. SS 424 14 75 samt IEC 60332-1 och SS-EN 50265

Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
CE

Miljödeklaration
RQ90


Se databladet till höger för mer information.