RQ LED 100 V

Användning

Halogenfri, flamskyddad och tvinnad kopplingskabel för LED-belysning. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar
utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer
och ljusskyltar.

====

Alternativ beteckning

H05Z1-K

====

Standard

SS 424 02 31-15
HD 21.15

====

Brandspridningsklass

F2 enligt SS 424 14 75 och IEC 60332-1

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

RQ LED

====

PVC-alternativ

RK / H05V-K

====

Konstruktion

Ledare:
Mångtrådig koppar klass 5
Isolering:
Halogenfri polymer
Partmärkning:
2-led: röd, svart
Märkexempel:
DRAKA 07 RQ LED 0,75 mm2 LSZH

====

Artikel data

Ledarantal

x area

mm2

Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr

2X0,75 Buddy

4,5

2,1
300
Ring

05 010 19

 

====

Nominella värden om inget annat anges.