RKUB 50 V

Användning

Lågspänningskabel som främst är avsedd att användas som högtalarkabel, signalöverföring och vid provisoriska byggbelysningsinstallationer. Kabeln är PVC-isolerad och har två runda, parallella ledare i koppar.

====

Standard

IEC 60228 klass 5

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70 ºC.
Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

RKUB

====

Konstruktion

Ledare:
Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5
Isolation:
PVC
Kabelform:
Flatkabel

====

Artikel data

Area ledare och
skärm [mm2]
Yttermantel-
färg
Ytterdiam.
mm
Vikt
kg/km
Stand.-
längd m
Förpackning
E-nr
2×2,5
Orange, orange/svart
3,5
57
250
Bobbin
4891043

====

 

Nominella värden om inget annat anges.