QLO Pure 300/500 V

Installationskabel för öppen förläggning inomhus i torra miljöer. Ledarisoleringen i parterna är UV skyddade, men det rekommenderas ändå att de skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Inomhus Utomhus Öppen Dold i rör/kanal UV-skyddad Ex-miljö
           

====

Alternativ beteckning

SE-N05Z1A5Z1-U

====

Standard

SS 424 02 19 -2  – Konstruktionsstandard
CENELEC HD 604 – Halogenfria material
SS-EN 60754-1, -2 – Korrosiva gaser
SS-EN 61034-1, -2 – Röktäthet
SS-EN 50575 – Brandegenskaper*
*Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper – Kablar för allmän användning i
byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger.

====

CPR klass

Dca-s2d2a2

====

Temperaturområde

Max. temperatur vid drift: 70 ºC
Temperatur vid installation [°C]:
Lägsta temperatur vid förläggning -15 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

Miljödeklaration – QLO-Pure

====

Min. böjradie vid förläggning

12 x D
6 x D vid slutmontering

====

Konstruktion

Kabelform:
Rund
Ledare:
Entrådig glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering:
PEX
Fyllnad:
Halogenfri polymer
Partmärkning:
3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, blå, brun, svart
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Yttermantel Halogenfri polymer, vit
Märkexempel DRAKA QLO-PURE 3G1,5 300/500 V D-s2d2a2

====

Artikel data

Area ledare och skärm
[mm2]
Ytterdiameter [mm] Kabelvikt [kg/km] Standard
leveranslängd [m]
Förpackning E-nummer
3G1,5 7,8 106 50 Coil 0443051
3G1,5 7,8 106 250 S4 0443054
3G1,5 7,8 106 50 Buddy 0443059
4G1,5 8,7 133 50 Coil 0443061
5G1,5 9,3 159 50 Coil 0443071

====

Nominella värden om inget annat anges.